שינוי מועד כינוסה של מועצת התנועה בנושא התרבות
 

יום ג' האחד במאי 2012

אל

צירי הקיבוצים למועצת התנועה

יושבי ראש ומזכירי קיבוצים

מנהלי קהילות

 

שלום לכולכם.

 

שינוי מועד כינוסה של מועצת התנועה בנושא התרבות

 

הלא היא

"מוֹעֶצֶתַּרְבּוּת"

של התנועה הקיבוצית

 

* * * *

חברות וחברים יקרים!

בשל הצורך באי-אלה תיאומים, שתכליתם הייתה לאפשר גם את המקום,

גם את הזמנת האנשים שרצינו את השתתפותם הפעילה בדיוני המועצה

וגם את השלמת ההכנות ואישור סדר היום על פרטיו,

 

נקבע כי

מועצת התרבות תתכנס

ב"אפעל" ביום ה'

28.6.12 - ח' תמוז תשע"ב

 

הצעות ההחלטה לקראת הדיונים במועצה תישלחנה לקראת סוף מאי

וקיבוצים שירצו לקיים דיונים מכינים לקראת המועצה

יוכלו לעשות זאת בזמן ואולי אף לשלוח הצעות משלהם

שחייבות להגיע אלינו עד ה-14.6.12 לכל המאוחר!

 

הזמנות מסודרות עם פירוט הנושאים וסדר היום

תשלחנה כנדרש ותגענה לכל הקיבוצים שבועיים לפחות לפני כינוס המועצה.

מחכים להשתתפות פעילה של רבים!

 

ו.. נהיה בקשר

 

ריקי רז ותלמה להב - מטה התרבות

עמיקם אסם - תכנון ומידע

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים