פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה מס' 6 מ-15.12.2011
 

פרוטוקול

מועצת התנועה הקיבוצית (6/2011)

בית ברנד - אפעל

יום חמישי, י"ט כסלו תשע"ב, 15.12.11

 

יו"ר הישיבה: אבי אובנטל - עברון

 

מספר משתתפים - 102

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול המועצה (5/2011) מיום 11.10.11.

ב.      תוכנית עבודה לשנת 2012.

ג.       תקציב התנועה לשנת 2012.

 

החלטות:

 

א.      פרוטוקול מועצת התנועה מיום 10.11.11 אושר ללא הערות.

 

ב.      מועצת התנועה רשמה לפניה את דברי הפתיחה של מזכיר התנועה זאב (ולוולה) שור כמפורט להלן:
בעקבות פניות רבות של חברים, אך, כמובן, לא רק בשל כך, אני חש חובה לקרוא כאן היום בשם המועצה ובשם התנועה לראש הממשלה, בתביעה כי יופיע מול הממשלה, הכנסת וכלל אזרחי המדינה, ויאמר בבירור, כי מי שחדרו לבסיס של צה"ל, חבלו ברכוש ופגעו במפקד בכיר, אינם אנרכיסטים אלא טרוריסטים לכל דבר שיש לפעול כנגדם על פי הוראות החוק השווה לכולם.
חובה על כולנו לומר בלי היסוס - כי פעולות "תג מחיר" למיניהן וכל מה שבא בעקבותיהן, אין להם ולא כלום עם דת ישראל כפי שאנו מכירים ומעריכים אותה ועל כן אני חייב למחות על התמיכה הבלתי מובנת שמקבלים מתפרעים אלה מצד רבנים שונים המסבים בושה גדולה לכל מי שחרד לדמותה ולצביונה הדמוקרטי של החברה הישראלית. ידעו אותם פורעי חוק, כי מעשיהם עלולים לא רק לעורר כנגדנו ביקורת מכל עבר - כולל כזאת מידידינו ברחבי העולם, אלא חס וחלילה גם לחולל תבערה במזרח התיכון על כל התוצאות שיבואו בעקבותיה.
ענין אחר, שעלינו להתייחס אליו במלוא החומרה הוא "הדרת הנשים" במרחב הציבורי. אם הגיעו דברים לידי כך, שרב מסוים פוסק בפומבי, כי "עדיף לעמוד מול כתת יורים מאשר לפני קבוצת נשים המשמיעות קולן בשיר" אין לנו אלא לומר לו ולדומיו, כי אמירה זו אין לה ולא כלום עם דת ישראל שאת מקיימי מצוותיה אנו מכבדים והיא אינה מבטאת את ערכיה של החברה הישראלית בהם אנחנו אמינים ולהם אנחנו גם מחויבים.
ייאמר כמו כן מעל במה זו על דמותו של צה"ל כצבא העם בו משרתים כשווי זכויות וחובות חיילים וחיילות כאחד ויחד, אין בדעתנו לוותר ואנחנו נפעל בכל דרך אפשרית, כדי להגן על הדברים החשובים מפני אלה, שמעניקים בדבריהם ובפעולותיהם לדת ישראל תוכן ומשמעות המסלפים את מהותה ופוגעים בשוויון ערך האדם.

ג.       תוכנית העבודה לשנת 2012 - המצורפת כנספח מס' 1 לפרוטוקול - הוצגה והוסברה על ידי מנכ"ל התנועה מרקי לוי, ולאחר דיון אושרה בהצבעה ללא התנגדות.

ד.      תקציב התנועה לשנת 2012 - המצורף כנספח מס' 2 לפרוטוקול - הוצג והוסבר על ידי גזבר התנועה אפרים שפירא. לאחר דיון, סוכם על ידי מזכיר התנועה זאב (ולוולה) שור, שהדגיש את העובדה, כי השנה מוגש לאישור המועצה תקציב מאוזן, הועמדת הצעת התקציב להצבעה ונתקבלה ברוב גדול ובהתנגדות של 2.

 

אבי אובנטל - יו"ר

זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית


 

פרוטוקול מועצת התנועה מס' 5 מ-11.11.2011
תוכנית העבודה לשנת 2012
תקציב התנועה לשנת 2012
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים