אגרת 2 לקיבוצים - ועידת התנועה - מושב ב' - ינואר 2012
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il
 

4.12.2011

למזכירי הקיבוצים / מנהלי הקהילות/ לצירי הועידה

 

שלום רב!

ועידת התנועה הקיבוצית

מושב ב' באפעל 12.1.12 - י"ז טבת תשע"ב

איגרת מס' 2

 

 

קורים דברים - נא להתכונן!!!

ננסה לברר יחד את השאלה:

תעודת הזהות הקיבוצית בעת הזאת... מהי, בעצם? ומי הקובע?

 

להלן אם כן נושאי הזהות שיהיו על הפרק בדיוני הועידה:

 

ערבות הדדית - אחד ממגדירי הקיבוץ כ"מותג ייחודי", אז למה בדיוק מתכוונים? ובכלל - מי ערב למי ובמה זה מתבטא? ומי "ערב לקיום הקהילה"? כל אחד? באיזו צורה? שווה בשווה?

ואם מדובר בכסף אז... מנין יבוא הכסף?

 

כלכלה - לקיבוץ מאז ומתמיד "נכסים משותפים" (קרקע... מפעל... וכו') למה הם אמורים לשמש, איזה מטרה הם משרתים, ובלי נכסים משותפים - קיבוץ אינו קיבוץ? למה בעצם?

 

צמיחה דמוגרפית - האם "קיבוץ צומח" הוא רק כזה המגדיל את מספר החיים בו כ"חברים מלאים"? מה זה חבר מלא? אומרים ש"כולם שותפים"... שותפים במה? רק ב... זה, או גם בזה? ומה זה, בדיוק, ה"זה" הזה...???

 

החצר הקיבוצית - מהי בעצם? כפר? פרבר עירוני? גם וגם? אולי - לא זה ולא זה? איך מתכננים היום קיבוץ? מוסדות שהיו פעם משנים את תפקידיהם - איך זה משפיע על תכנון החצר? איפה נוסעים? איפה חונים? האם הקיבוץ יהיה "קהילה ירוקה"... ומה זה, בעצם?

 

החינוך בקיבוץ הוא חינוך קיבוצי? אם כן - אז למה מתכוונים? בבתי הילדים, בגנים, בכתות בית הספר, בחינוך הבלתי פורמאלי... ולמי מיועד "החינוך הקיבוצי" - לכולם? האם חשוב שילדי הקיבוץ ישתלבו במסגרת חינוכית אחת? ומה עם השתייכות לתנועת נוער? ומה עם שאר ילדי "הישוב"?

 

תרבות - יש להקת מחול קיבוצית, יש תזמורת, יש מקהלות... איך באה לידי ביטוי "התרבות הקיבוצית" בקיבוץ עצמו? כהווי חקלאי? בחגים המשותפים? האם הקיבוץ מיצג משהו ייחודי בתרבות העברית בישראל? יש אומרים - הקיבוץ "זרם ביהדות" - האמנם? ומה הביטוי לכך?

 

התנהלות דמוקרטית - האסיפה אינה מכנסת אליה המונים... ההצבעות עברו לקלפי... איך מקיימים את השיח הקהילתי-ציבורי-קיבוצי, איך מערבים את החברים, איך שומרים על זכויות המיעוט? ועל זכויות הפרט? ומה מותר לרוב לעשות, כי "הוא רוב - אז מותר לו"?

 

ועוד משהו "קטן"

מעורבותה של התנועה והקיבוצים בעיצוב דמותה של המדינה והחברה בישראל, האם זה חלק מ"תעודה הזהות" שלנו... האם "בלי זה" אנחנו כבר "לא אנחנו"?

שאלה למחשבה - וגם בוועידה ייאמר על כך "משהו".

 

ולסיום

קיבוצים אשר טרם שלחו את שמות נציגיהם לוועידה מתבקשים לעשות זאת בהקדם

את השמות בצרוף כתובת מייל יש לשלוח לכתובת

mazkir@tkz.co.il

או לפקס מס' - 03-6951195

 

בשם צוות הועידה - עמיקם אסם

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים