מועצת התנועה מתכנסת ב-15/12. רוצים לדעת מה על סדר היום? כנסו
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il
 

הזמנה

ישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (6/2011)

תתקיים ביום חמישי, י"ט כסלו תשע"ב, 15.12.11, בשעה 09:00

בית ברנד - באפעל

 

על סדר היום: 

א.      אישור פרוטוקול המועצה (5/2011) מיום 11.10.11.

ב.      תוכנית עבודה לשנת 2012 (מצורפת).

ג.       תקציב התנועה לשנת 2012 (מצורף).

 

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של צירי/ נציגי הקיבוץ במועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך.

 

להזכירכם: צירים חדשים או כאלה המחליפים - ולו גם למועצה זו בלבד - את הצירים הקבועים של קיבוצם, חייבים להביא עמם ייפוי כוח בכתב(!) המסמיך אותם לכך.

 

לא יינתנו כרטיסי ציר (שרק באמצעותם, כשהם חתומים באותו יום, ניתן להצביע) למי שאינם מופיעים ברשימות כצירים קבועים או לחילופין אין בידם ייפוי כוח כאמור לעיל.

 

כרטיס ציר תקף רק אם הוא בצבע כרטיסי אותה מועצה והוחתם בחותמת תאריך יום המועצה.

 

לידיעה: לפי תקנות האגודות השיתופיות ותקנון התנועה כנציגו של הקיבוץ יכול לשמש ציר במועצה רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו קיבוץ.

 

בברכה

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: עמיקם אסם - תכנון ומידע

 

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 5 מ-11.10.2011
הצעה לתוכנית עבודה 2012 לאחר אישור המזכירות - מוגשת למועצה ב-15.12
תקציב התנועה לשנת 2012
תקציב התנועה: דוח ביצוע מרוכז ל-9 חודשים 1-9/11
תקציב התנועה: גביית מיסים ל-2012
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים