אגרת מס' 1 לקיבוצים - ועידת התנועה - מושב ב' - ינואר 2012
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il
 

13.11.2011

ועידת התנועה הקיבוצית - מושב ב' - באפעל

12.1.12 - י"ז טבת תשע"ב

 

חוזר מס' 1

 למזכירי הקיבוצים / מנהלי הקהילות, שלום רב!

 

הנדון: הערכות התנועה והקיבוצים לקראת הועידה

 

א.      תכנים
על בסיס נושאים שהוצגו כבר במושב הראשון (והיו רשומים בדף שהיה בתיקים שקבלו הצירים...) הועידה תעסוק בשני נושאים רחבים:

            האחד - תעודת זהות משותפת ומוסכמת של הקיבוץ בעת הזאת.
נושאי משנה:

(1). מאפיינים כלכליים

(2). עקרונות הצמיחה הדמוגרפית

(3). ערבות הדדית - היקף ומקורות

(4). תכנון ואקולוגיה

(5). הקיבוץ כמחדש ומעצב תרבות

(6). חינוך קיבוצי בעת הזאת

 

השני - מעורבותה של התנועה הקיבוצית במדינה ובחברה הישראלית.

ב.       התארגנות
אנו מבקשים לשלוח אלינו עד 30.11 את שמות צירי קיבוצכם לוועידה בצרוף כתובת האימייל שלהם.
ולצורך זה נא לרשום ולזכור
:
קיבוץ שמספר חבריו אינו עולה על 100 זכאי לייצוג של ציר אחד בלבד.
קיבוץ שמספר חבריו בין 100 ל-200 זכאי לייצוג של 2 צירים.
קיבוץ שמספר חבריו בין 200 ל-300 זכאי לייצוג של 3 צירים.
וקיבוץ המונה למעלה מ-300 חברים וחברות זכאי לייצוג של 4 צירים.

לאחר שנקבל את שמות הצירים - נשלח אליהם את כל החומר נדרש (כל החומר יגיע גם למזכירים ולמנהלי הקהילות לצורך פרסום בקיבוץ)

 

את השמות נא לשלוח ל - mazkir@tkz.co.il

 

צוות הועידה: מרקי לוי, איציק שפרן, אתי פלקסר, ריקי רז, עמיקם אסם.

 

העתקים: מזכיר התנועה זאב (ולוולה) שור וחברי המזכירות (כולל משקיפים)

 

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים