פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה מס' 5 מ-11.10.2011
 

פרוטוקול מועצת התנועה הקיבוצית (5/2011)

בית ברנד - אפעל

יום שלישי, י"ג תשרי תשע"ב, 11.10.11

 

 

יו"ר הישיבה: מנו אלון - עין שמר

 

מספר משתתפים - 233

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול המועצה מיום 2.6.11 (מצורף).

ב.      הודעת המזכירות בעקבות הפגישה שהתקיימה, על פי הנחיית המועצה, עם אריק רייכמן.

ג.       מידע על מתווה ההסדר עם קיבוצי ההטלות.

ד.      בחירת יו"ר רשות העיתון "ידיעות הקיבוץ". מומלץ ועדת הגיוס - שמעון הלמן (אפיקים).

ה.      בחירת רכזת אגף חברה בתנועה הקיבוצית. מומלצת ועדת הגיוס - רינת גלילי (נירים).

ו.       פנסיה - דיון והחלטה בהצעת המזכירות ובהצעת "פנסיה בראש" בנושא פנסיה לחברים. (הצעת המזכירות והצעת "פנסיה בראש" מצורפות).

 

החלטות:

 

1.      הודעת מזכיר התנועה זאב (ולוולה) שור:
מועצת התנועה הקיבוצית מגנה בחריפות את האירועים הגזעניים שהתרחשו לאחרונה כנגד ערבים ומקומות קדושים באסלאם. שריפת מסגד וחילול קברים הם מעשי טרור לכל דבר, ומבצעי המעשים הללו המיתו בושה גדולה על כולנו. אני קורא בשם מועצת התנועה  הקיבוצית לגורמי אכיפת החוק למהר ולשים יד על המבצעים, ולפעול מולם בכל חומרת הדין. אני קיוויתי מאוד שהימים האלה הם כבר מאחורינו. אנחנו מגנים את זה, ודורשים בתוקף למצות את הדין ולתפוס את פורעי החוק, תודה.

2.      פרוטוקול מועצת התנועה מיום 2.6.11 אושר ללא הערות וללא מתנגדים.

3.     הצעת היו"ר מנו אלון לשינוי סדר היום התקבלה בהסכמה וזאת כמפורט להלן:
הסעיף השני - מידע על מתווה ההסדר עם קיבוצי ההטלות
הסעיף השלישי - הודעת כניסתה של מאיה שפיר (יטבתה) לתפקידה כמחליפתו של אלישע שפירא בריכוז המטה השיתופי וכחברת מזכירות התנועה.
הסעיף הרביעי - בחירת שמעון הלמן (אפיקים) כמחליפו של מוקי צור לתפקיד יו"ר רשות העיתון.
הסעיף החמישי - בחירת רינת גלילי (נירים) כמחליפתה של רבקה וילנב לתפקיד רכזת אגף חברה בתנועה הקיבוצית.
הסעיף השישי - דיון בהצעות העולות לדיון בנושא הפנסיה.
הסעיף השביעי מותנה בזמן שיוותר לנו לאחר תום הדיון בנושא הפנסיה והוא - הוגעת מזכירות התנועה בעקבות פגישה שהתקיימה על פי הנחיית המועצה הקודמת עם אריק רייכמן.

4.     מידע על מתווה הסדר קיבוצי ההטלות (מוסר אלישע שפירא)
בצוות שנקבע כדי לנסות להגיע להסדר מוסכם עם קיבוצי ההטלות, נטלו חלק עמירם  אפרתי (דן), אשי רובין (ניר עוז), ואני, אלישע. המנדט שהטילו עלינו היה להגיע להסדר מוסכם, וההסדר המוסכם נשען גם על החלטות מועצת התנועה מצד אחד, ועל החלטה של אסיפת קיבוצי ההטלות, שאישרה פה אחד את ההסדר שהצענו.
העקרונות שהנחו אותנו היו שלושה:
האחד - תנאי לכל הסדר היא חזרת הקיבוצים לתשלום מלא של מיסיהם.
השני - בהסתמך על החלטת הוועד הפועל של הקיבוץ הארצי - שהיתה מקובלת גם על קיבוצי ההטלות וגם על מועצת התנועה - ההתחייבות לקיבוצים אלה היא בסך של 44 מיליון ₪.
השלישי - היה שהפניית המקורות הכספיים להסדר תיעשה כך שהיא לא תפגע בפעילות השוטפת של התנועה.
הדיון מפה והלאה היה מכוון להגיע לתשובה מוסכמת על השאלה - איך מממשים את אותם 44 מיליון ₪.

להלן הפירוט וההסבר בצדו:
ארבעה מיליון ₪ הנם חוב של אותם קיבוצים לקיבוץ הארצי לשעבר, כלומר הקיבוצים לקחו את זה לעצמם, ולכן זה שימש כמקור בדיעבד.
עשרה מיליון ₪ מיסים שלא שולמו לתנועה בשנים האחרונות.
עוד עשרה מיליון ₪ מתאגידי הקיבוץ הארצי לשעבר, הנמצאים לקראת סיום פעולתם.
ועשרים מיליון ₪ יבואו בעתיד כאשר תמומש העסקה של בית התנועה, או מה שייבנה במקום בית התנועה בתל-אביב.
אנחנו העלינו גם את השאלה של עשיית צדק מחודש בין קיבוצי ההטלות, כי יש קיבוצים שבעבר מצבם הכלכלי היה טוב, והיום מצבם הכלכלי פחות טוב.
קיבוצי ההטלות לקחו על עצמם, לעשות את החלוקה הפנימית ביניהם.
ההסדר הזה יעוגן בהסכם משפטי שעכשיו עוסקים בניסוח פרטיו אך לפחות ברמה של ההסכמות העקרוניות, אפשר לראות את הפרשה הזאת כגמורה.

לסיכום עוד שתי הערות:
האחת - כל האמור לעיל מותנה בכך שקיבוצי ההטלות יחזרו לשלם את מיסיהם החל ב-2011.
אמנם אנחנו לקראת סוף השנה, אבל הם אמורים לשלם את המיסים של 2011).
השניה - כל המספרים שצוינו לעיל הם מספרים נומינליים עד ליום חתימת ההסכם.
ממועד חתימת ההסכם ועד שהוא יושלם וימומש במלואו הם יהיו צמודים למדד, אך ללא ריבית.

סיכום ודברי תודה של מזכיר התנועה לצוות שטיפל בנושא:
אני רוצה להודות לאלישע, לעמירם, לאשי, שעשו עבודה בלתי רגילה. זה היה אחד הנושאים הטעונים והכואבים שליוו אותנו תקופה לא קצרה והיה בהם כדי לאיים על המשך הפעילות התקינה של התנועה.
אני מאוד שמח על כן, שגם היו לכולנו ובעיקר לאנשי הצוות הסבלנות ואורך הרוח הציבורי וכך זכינו לראות את הנושא בזכות עבודתו הנחושה של הצוות מגיע היום לידי גמר.
ולכל מי שהקשיב לדברים ברור, כי ההסדר טומן בחובו גם את החובות שהיו עד 2011, את תשלומי המיסים החל משנת 2011, ואני מקווה מאוד כי בתקופה הקרובה נוכל לחתום על המסמך, וההסדר יצא לדרך.
אני מודה לכם, ותודה.

5.      המועצה קיבלה בברכה את ההודעה על כניסתה של מאיה שפיר (יטבתה) לתפקידה כרכזת המטה השיתופי ומתוקף תפקידה גם כחברת מזכירות התנועה.

6.      שמעון הלמן (אפיקים) נבחר ללא מתנגדים כמחליפו של מוקי צור (עין גב) לתפקיד יו"ר רשות העיתון "ידיעות הקיבוץ".

7.      רינת גלילי (נירים) נבחרה ללא מתנגדים כמחליפתה של רבקה וילנד (גזית) לתפקיד רכזת אגף החברה.

8.     פנסיה - דיון והחלטה בהצעת המזכירות ובהצעת "פנסיה בראש" 

(א)   המועצה דחתה ברוב גדול את ההצעה לסדר של מיכל שצקי (מגן) להגביל את מספר הדוברים בנושא זה - ל"חמישה אנשים מכל כיוון חשיבה".

(ב)   המועצה קיבלה את עמדת מזכיר התנועה שהציע כי אם הדיון יימשך עד לשעה 12:00 ויהיו מי שיבקשו עדיין לשאת דברים תעמוד להצבעה השאלה - אם להמשיך בדיון או להיכנס להצבעה.

(ג)    בטרם נפתח הדיון בהצעות קיבלה המועצה דיווח מפורט מפי יוסי ספיר ("מבט יועצים" - "ברית פיקוח") על הבחינה שעשתה ברית פיקוח, חברת מבט יועצים "על פי בקשת רשם האגודות השיתופיות בקבוצה של קיבוצים על מנת לראות האם מבחינה כלכלית אותם קיבוצים יכולים להעלות את רמת הפנסיה הנוכחית אותה הם משלמים לרמה של שלושת אלפים חמש מאות ₪".

(ד)   שתי ההצעות שעמדו זו מול זו להצבעה נשלחו כידוע לכל הצירים לפני המועצה והונחו ככתבן וכלשונן על שולחן ההרשמה ביום המועצה. בתוך הדיון עצמו הוצגו ההצעות כמפורט להלן:
רבקה וילנד (גזית) רכזת אגף החברה ורכזת צוות הפנסיה התנועתי, תיארה את עבודת הצוות כולל בירור העמדות השונות בנושא זה עד לשלב גיבוש ההצעה הסופית שאושרה במזכירות התנועה ועולה במועצה זו להצבעה.
אודי פלד (רמת יוחנן) רכז אגף הכלכלה וחבר צוות הפנסיה התנועתי פירט את הצעת המזכירות כפי שתעמוד להצבעה במועצה זו.
עמירם אפרתי (דן) ובועז אפלל (יפתח) הציגו את הצעת "פנסיה בראש" והבהירו את השוני בינה לבין הצעת מזכירות התנועה.

(ה)   הדיון נמשך עד השעה 12:05 ונטלו בו חלק 11 דוברים.

(ו)    בשעה 12:05 הועמדה להצבעה והתקבלה הצעתו של אבו וילן (נגבה) לעצור את הדיון ולעבור להצבעה.

(ז)    שתי ההצעות הועמדו להצבעה זו מול זו.

(ח)   ספירת הקולות בוצעה על ידי אורי פינסקי (אפיקים) שלומי אילן (כיסופים) שלומית צימרינג (מגל) בנצי הנגלר (חולדה).

(ט)   היו"ר מכריז על תוצאות ההצבעה:
בעד הצעת המזכירות - 156
בעד הצעת פנסיה בראש - 37
התקבלה הצעת המזכירות המצורפת ככתבה וכלשונה כנספח לפרוטוקול זה.

(י)   הודעת המזכירות בנושא אריק רייכמן נדחתה בשל קוצר הזמן.

 

בברכת שנה טובה לכל המשתתפים

מנו אלון - יו"ר 

זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

 

פרוטוקול מועצת התנועה מס' 4 מ-2.6.2011
החלטת המועצה (5/2011) בנושא הפנסיה
הצעת "פנסיה בראש"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים