הזמנה וסדר יום למועצת התנועה מס' 5, באפעל ב-11.10.2011
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il
 

הזמנה

ישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (5/2011)

תתקיים ביום שלישי, י"ג תשרי תשע"ב, 11.10.11, בשעה 09:00

בית ברנד - באפעל

 

על סדר היום:

א.     אישור פרוטוקול המועצה מיום 2.6.11 (מצורף).

ב.      הודעת המזכירות בעקבות הפגישה שהתקיימה, על פי הנחיית המועצה, עם אריק רייכמן.

ג.      מידע על מתווה ההסדר עם קיבוצי ההטלות.

ד.      בחירת יו"ר רשות העיתון "ידיעות הקיבוץ". מומלץ ועדת הגיוס - שמעון הלמן (אפיקים).

ה.     בחירת רכזת אגף חברה בתנועה הקיבוצית. מומלצת ועדת הגיוס - רינת גלילי (נירים).

ו.      פנסיה - דיון והחלטה בהצעת המזכירות ובהצעת "פנסיה בראש" בנושא פנסיה לחברים (הצעת המזכירות תשלח בשבוע הבא).

 

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של צירי/ נציגי הקיבוץ במועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך.

 

להזכירכם: צירים חדשים או כאלה המחליפים - ולו גם למועצה זו בלבד - את הצירים הקבועים של קיבוצם, חייבים להביא עמם ייפוי כוח בכתב(!) המסמיך אותם לכך.

 

לא ינתנו כרטיסי ציר (שרק באמצעותם, כשהם חתומים באותו יום, ניתן להצביע) למי שאינם מופיעים ברשימות כצירים קבועים או לחילופין אין בידם ייפוי כוח כאמור לעיל.

 

כרטיס ציר תקף רק אם הוא בצבע כרטיסי אותה מועצה והוחתם בחותמת תאריך יום המועצה.

 

לידיעה: לפי תקנות האגודות השיתופיות ותקנון התנועה כנציגו של הקיבוץ יכול לשמש ציר במועצה רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו קיבוץ.

 

בברכה

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: עמיקם אסם - תכנון ומידע

 

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 4 מ-2.6.2011
הצעת החלטה של מזכירות התנועה בנושא הפנסיה - מוגש למועצת התנועה ב-11/10/2011
הצעת צוות "פנסיה בראש" למועצת התנועה ב-11/10/2011
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים