הזמנה וסדר יום למועצת התנועה מס' 4, באפעל ב-2.6.2011
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il
 

הזמנה

ישיבת מועצת התנועה הקיבוצית (4/2011)

תתקיים ביום חמישי, כ"ט אייר תשע"א, 2.6.11, בשעה 09:00

בית חומה - באפעל

 

על סדר היום:

 

(א)  אישור פרוטוקול המועצה מיום 12.5.11 (מצורף).

(ב)  הודעת צוות מטעם התנועה שבדק את שאלת הקשר בין תנאי עסקת תנובה לבין המענק שקיבל אריק רייכמן.

(ג)   אישור תקציב 2011 (החומר כבר נשלח לקראת המועצה הקודמת. חומר כתוב יהיה מונח על גבי שולחן ההרשמה לכל דורש).

 

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של צירי/ נציגי הקיבוץ במועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך.

 

להזכירכם: צירים חדשים או כאלה המחליפים - ולו גם למועצה זו בלבד - את הצירים הקבועים של קיבוצם, חייבים להביא עמם ייפוי כוח בכתב(!) המסמיך אותם לכך.

 

לא יינתנו כרטיסי ציר (שרק באמצעותם, כשהם חתומים באותו יום, ניתן להצביע) למי שאינם מופיעים ברשימות כצירים קבועים או לחילופין אין בידם ייפוי כוח כאמור לעיל.

 

כרטיס ציר תקף רק אם הוא בצבע כרטיסי אותה מועצה והוחתם בחותמת תאריך יום המועצה.

 

לידיעה: לפי תקנות האגודות השיתופיות ותקנון התנועה כנציגו של הקיבוץ יכול לשמש ציר במועצה רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו קיבוץ.

 

בברכה

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: עמיקם אסם -תכנון ומידע

 

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 3 מ-12.5.2011
הצעת תקציב מפורטת, כפי שאושרה בישיבת מזכירות ב-1/5/2011
החלטת המזכירות בנושא התקציב (התקבלה בישיבה מיום 1/5/2011
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים