פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה מס' 3 מ-12.5.2011
 

פרוטוקול

מועצת התנועה הקיבוצית (3/2011)

בית התנועה הקיבוצית

יום חמישי, ה' אייר תשע"א, 12.5.11

 

יו"ר הישיבה - מנו אלון (מחליף זמני בראשית הישיבה - רן כוחן)

 

מספר משתתפים - 109

 

על סדר היום:

(א)  אישור פרוטוקול המועצה מיום 17.2.11.

(ב)  לקראת הועידה מושב ב' מידע נוסף על ההתארגנות.

(ג)   המלצות ועד הגיוס להארכת כהונה בשתי שנים נוספות
למשה תרשיש (יפעת) - מבקר התנועה, שסיים 4 שנות כהונה.
לעמרי כנען (גן שמואל) - ראש אגף הרכזים שסיים 6 שנות כהונה.
לאפרים שפירא (מעברות) - גזבר התנועה שסיים 4 שנות כהונה.

(ד)  עמדת התנועה לועדת רוטקופף בנושא "המדיניות הקרקעית לניהול קרקע חקלאית הנכללת בגדר מקרקעי ישראל"

(ה)  אישור תקציב 2011 .

 

החלטות:

 

א.      פרוטוקול המועצה (2/2011) מיום 17.2.11 - אושר ללא הערות.

ב.      המועצה רשמה לפניה את המפורט להלן:

  • מושב ב' של ועידת התנועה יתקיים ב"אפעל" ב-15.9.11.
  • סדר היום נקבע כבר במושב א' כפועל יוצא של הכותרת: "זהות קיבוצית משותפת ומוסכמת - תנאי להמשכיות, למעורבות חברתית ולחיזוק התנועה וקיבוציה".
  • בצוות הארגוני של הועידה משתתפים: עמיקם אסם (תכנון ומידע), מרקי לוי (מנכ"ל התנועה) , איציק שפרן (רכז המטה לצמיחה דמוגרפית) , ריקי רז (רכזת המח' לתרבות) ואתי פלקסר (מלווה אזורית מטעם אגף הרכזים).
  • לקראת הועידה מתארגנים צוותים שונים, ששמות חבריהם יפורסמו. אלה יגישו הצעות לדיון בנושאים השונים הנגזרים מן הנושא המרכזי וצירי הועידה יתחלקו לצוותים כשכל צוות ידון באחד הנושאים ויביא להכרעה הצעת סיכום.
  • צוות מיוחד, שיאושר ע"י המזכירות - כפי שנקבע במושב א' - והרכבו יפורסם, יכין הצעות לדיון בנושא מעורבות התנועה ופעילותה בחברה הישראלית.
  • לקראת ראשית יוני ישלח מכתב לכל צירי הועידה ובו מידע ראשוני על סדר הדברים המתוכנן.

ג.      המלצות ועדת הגיוס להארכת כהונתם בשנתיים נוספות של משה תרשיש (מבקר התנועה),עמרי כנען (רכז אגף הרכזים) ואפרים שפירא (גזבר התנועה) התקבלו בהצבעה ללא מתנגדים.

ד.      המועצה אשרה ללא התנגדות את עמדת ועדת הקרקעות כפי שהוצגה. המועצה רואה עמדה זו כעמדתה הרשמית של התנועה הקיבוצית.

ה.       תקציב 2011 - אישור התקציב נדחה למועצה הבאה מחוסר זמן.

 

זאב (וללוולה) שור, מזכיר התנועה הקיבוצית יו"ר המועצה

מנו אלון

 

רשם וניסח: עמיקם אסם (תכנון ומידע)

 

פרוטוקול מועצת התנועה מס' 2 מ-17.2.2011
דגשים מרכזיים בעמדת התנועה כפי שהוגשה לוועדת רוטקופף והוצגה לאישור מועצת התנועה
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים