הזמנה וסדר יום למועצת התנועה מס' 3, בבית התנועה הקיבוצית ב-12.5
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il
 

הזמנה

ישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (3/2011)

תתקיים ביום חמישי, ה' אייר תשע"א, 12.5.11 , בשעה 09:00

בבית התנועה הקיבוצית

רח' לאונרדו דה וינצי 13 תל אביב

באולם שבקומה מינוס 2

 

על סדר היום:

(1)   אישור פרוטוקול המועצה מיום 17.2.10 (מצורף + תכנית העבודה 2011)

(2)   לקראת הוועידה מושב ב', יימסר מידע נוסף על ההתארגנות.

(3)   המלצות ועד הגיוס להארכת כהונה בשתי שנים נוספות:
* למשה תרשיש (יפעת) - מבקר התנועה, שסיים 6 שנות כהונה.
* לעמרי כנען (גן שמואל) - ראש אגף הרכזים שסיים 6 שנות כהונה.
* לאפרים שפירא (מעברות) - גזבר התנועה שסיים 4 שנות כהונה.

(4)   עמדת התנועה לועדת רוטקופף בנושא "המדיניות הקרקעית לניהול קרקע חקלאית הנכללת בגדר מקרקעי ישראל"

(5)   אישור תקציב 2011 (הצעת התקציב המפורטת  והחלטת המזכירות מ-1.5 יישלחו ב-2.5.11)

 

צירים, מנהלי קהילות ומזכירים

נא שימו לב:

 

הכתוב להלן תקף עדיין למועצה הקרובה.

 

מסתבר כי מתחייבים שינויים בנוהל זה ואלה יובאו לידיעתכם בימים הקרובים - כולל ההנחיות לצורך יישום שינויים אלה כנדרש.

 

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים וודא את השתתפותם של צירי/ נציגי הקיבוץ במועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך.

 

להזכירכם: צירים חדשים או כאלה המחליפים - ולו גם למועצה זו בלבד - את הצירים הקבועים של קיבוצם, חייבים להביא עמם ייפוי כח בכתב(!) המסמיך אותם לכך.

 

לא יינתנו כרטיסי ציר (שרק באמצעותם, כשהם חתומים באותו יום, ניתן להצביע) למי שאינם מופיעים ברשימות כצירים קבועים או לחילופין אין בידם ייפוי רוח כאמור לעיל.

 

כרטיס ציר תקף רק אם הוא בצבע כרטיסי אותה מועצה והוחתם בחותמת תאריך יום המועצה.

 

לידיעה: לפי החלטת המועצה בדבר התנהלות מוסדות התנועה (החוברת הכחולה שנשלחה לכל קיבוצי התנועה) יכול לשמש ציר במועצה מטעם קיבוץ - רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו קיבוץ.

 

בברכה

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: עמיקם אסם - תכנון ומידע.

 

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 2 מ-17.2.2011
תוכנית העבודה של התנועה הקיבוצית ל-2011, כפי שאושרה במועצת התנועה ב-17/2/2011
הצעת התנועה לבחינת המדיניות הקרקעית / מוגש לוועדת רוטקופף, 13/3/2011
הצעת תקציב מפורטת, כפי שאושרה בישיבת מזכירות ב-1/5/2011
החלטת המזכירות בנושא התקציב (התקבלה בישיבה מיום 1/5/2011
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים