פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה מס' 2 מ-17.2.2011
 

פרוטוקול

מועצת התנועה הקיבוצית (2/2011)

בית חומה - אפעל

יום חמישי, י"ג באדר א' תשע"א, 17.2.11

 

יו"ר הישיבה: אבי אובנטל

מספר משתתפים בתחילת הדיון -127

 

על סדר היום

(א)        אישור פרוטוקול המועצה מס' 1/2011 מיום 20.1.11.

(ב)        לקראת הועידה (מושב ב') - מידע על ההתארגנות.

(ג)         תקציב חצי שנתי ל-2011 קריאה שניה, ואישור.

(ד)        תכנית העבודה של התנועה ל-2011 - קריאה שניה.

 

החלטות

 

א.      מועצת התנועה התייחדה עם זכרו של אריק הוך, חבר יד מרדכי ומנכ"ל חבצלת, שהלך לעולמו.

ב.      המועצה רשמה לפניה את הודעתו של מזכיר התנועה לפיה בעקבות פנייתו של אריק רייכמן תמנה התנועה צוות בדיקה, שיבחן את כל ההיבטים החוקיים, הציבוריים והקיבוציים, הקשורים בקבלת סכום הכסף שניתן לאריק רייכמן ע"י "תנובה". בפני הצוות הבודק יפתחו כל הספרים, כשהתנועה תפעל לכך שגם הספרים בתנובה ייפתחו לצורך בדיקה זו וממצאי הבדיקה יובאו למזכירות התנועה.

ג.       המועצה אשרה את פרוטוקול המועצה הקודמת מיום 20.1.11 ללא הערות.

ד.      המועצה קבלה דיווח מפי עמיקם אסם (רכז תכנון ומידע בתנועה) על ההתארגנות לקראת מושב ב' של ועידת התנועה בכל הקשור להכנת תכני הדיון וארגון הצוותים האמורים להכין את הנושאים עליהם הוחלט במושב הראשון שהתקיים בכינרת ב-4.10.10.

ה.      המועצה אשרה בתמיכת הרוב ובהתנגדות של 9 את תקציב התנועה לחצי שנת 2011. הקביעה של יתרת התקציב מותנית בהגעה להסדר עם קיבוצי ההטלות.

ו.         המועצה אשרה ברוב גדול ובהתנגדות של אחד את תכנית העבודה של התנועה ל-2011 כפי שהוצגה על ידי המזכירות, כולל התוספת שהוצעה על ידי אהרון ידלין לפיה לאחר המלה "שלום" המסיימת את החזון המופיע בראש התכנית תתווספנה המלים "ובטחון במדינה יהודית ודמוקרטית".

 

                                   

זאב (ולוולה) שור, מזכיר התנועה הקיבוצית

אבי אובנטל, יו"ר המועצה

 

 

פרוטוקול מועצת התנועה מס' 1 מ-20.1.2011
תקציב התנועה לחצי שנה 1-6/2011
תוכנית העבודה ל-2011
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים