הזמנה וסדר יום למועצת התנועה מס' 2/2011, באפעל ב-17/2/2011
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il
 

הזמנה

ישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (2/2011)

תתקיים ביום חמישי, י"ג אדר א' תשע"א, 17.2.11, בשעה 09:00

בבית חומה באפעל

 

על סדר היום:

(א) אישור פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 1/2011 מ-20.1.2011 (מצורף).

(ב)   לקראת הועידה (מושב ב') - מידע על ההתארגנות.

(ג)    תקציב חצי שנתי ל-2011 קריאה שניה, ואישור, על סמך חומר שכבר נשלח לקראת הקריאה הראשונה).

(ד) תכנית העבודה של התנועה ל-2011 - קריאה שניה (לאחר הערות ותיקונים שאושרו במזכירות - ע"פ חומר מצורף).

 

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של צירי/ נציגי הקיבוץ במועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך.

 

להזכירכם: צירים חדשים או כאלה המחליפים - ולו גם למועצה זו בלבד - את הצירים הקבועים של קיבוצם, חייבים להביא עמם ייפוי כוח בכתב(!) המסמיך אותם לכך.

 

לא יינתנו כרטיסי ציר (שרק באמצעותם, כשהם חתומים באותו יום, ניתן להצביע) למי שאינם מופיעים ברשימות כצירים קבועים או לחילופין אין בידם ייפוי כוח כאמור לעיל.

 

כרטיס ציר תקף רק אם הוא בצבע כרטיסי אותה מועצה והוחתם בחותמת תאריך יום המועצה.

 

לידיעה: לפי החלטת המועצה בדבר התנהלות מוסדות התנועה (החוברת הכחולה שנשלחה לכל קיבוצי התנועה) יכול לשמש ציר במועצה מטעם קיבוץ - רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו קיבוץ.

 

בברכה

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם - תכנון ומידע.

 

 

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 1/2011 מ-20.1.2011
תקציב חצי שנתי ל-2011
תוכנית עבודה ל-2011 בקריאה שניה לאישור המועצה
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים