פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה מס' 1 מ-20.1.2011
 

פרוטוקול

מועצת התנועה הקיבוצית (1/2011)

בית ברנד - אפעל

יום חמישי, ט"ו בשבט תשע"א, 20.1.11

 

יו"ר הישיבה: תמר וולפין

 

מספר משתתפים בתחילת הדיון - 105

 

על סדר היום:

1.      אישור פרוטוקול ישיבת המועצה (4/2010) מיום 30.12.2010.

2.      הצעת תקציב תנועה חצי שנתי ל-2011. (קריאה ראשונה)

 

החלטות:

 

1.      פרוטוקול ישיבת המועצה מיום 30.12.10 אושר ללא הערות.

2.      נמסרה הודעת מזכיר התנועה על הבעיות שנוצרו עקב אי קיום ההסכם בדבר שינוי שמו של "הדף הירוק".

3.      הוצג לקריאה ראשונה תקציב התנועה שתוכנן בשלב זה לחצי שנה ונרשמה הודעת המזכירות, כי אם לא יושג הסדר עם "קיבוצי ההטלות" גם הצעת התקציב החצי שנתי לא תוכל להגיע לכלל מימוש והדבר יחייב שינוי מעמיק בדפוסי פעילות התנועה ובהיקפיה.

4.      נמסר כי תמונת מצב מדויקת יותר תימסר במועצה שתכונס תוך פרק זמן קצר לקריאה שניה ולאישור של התקציב.

 

זאב (ולוולה) שור, מזכיר התנועה הקיבוצית

תמר וולפין, יו"ר המועצה

 

 רשם וניסח: עמיקם אסם - תכנון ומידע.

 

פרוטוקול מועצת התנועה מס' 4 מ-30/12/2010
תקציב התנועה לחצי שנה 1-6/2011
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים