הזמנה וסדר יום למועצת התנועה מס' 1/2011, באפעל ב-20/1/2011
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il
 

הזמנה

ישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (1/2011)

תתקיים ביום חמישי, ט"ו בשבט תשע"א, 20.1.2011, בשעה 09:00

בבית ברנד, באפעל

 

על סדר היום:

(א)   אישור פרוטוקול המועצה מיום 30.12.10 (מצורף)

(ב)   תקציב התנועה לשנת 2011 - קריאה ראשונה

 

*      מועצה נוספת לקריאה שנייה ולאישור תוכנית העבודה והתקציב ל-2011 תכונס אף היא תוך פרק זמן קצר.

 

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של צירי/ נציגי הקיבוץ במועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך.

להזכירכם: צירים חדשים או כאלה המחליפים - ולו גם למועצה זו בלבד - את הצירים הקבועים של קיבוצם, חייבים להביא עמם ייפוי כוח בכתב(!) המסמיך אותם לכך.

לא יינתנו כרטיסי ציר (שרק באמצעותם, כשהם חתומים באותו יום, ניתן להצביע) למי שאינם מופיעים ברשימות כצירים קבועים או לחילופין אין בידם ייפוי רוח כאמור לעיל.

כרטיס ציר תקף רק אם הוא בצבע כרטיסי אותה מועצה והוחתם בחותמת תאריך יום המועצה.

לידיעה: לפי החלטת המועצה בדבר התנהלות מוסדות התנועה (החוברת הכחולה שנשלחה לכל קיבוצי התנועה) יכול לשמש ציר במועצה מטעם קיבוץ - רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו קיבוץ.

 

בברכה

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם - תכנון ומידע.

 

פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה מס' 4 מ-30.12.2010
תוכנית מקורות ושימושים חצי שנתית 1-6/2011
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים