תק"ם, תקציר ידיעות 22.8.99
תק"ם, תקציר ידיעות 22.8.99

רמת אפעל, 1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמין

havatak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301507טל:

25.8.99תק"ם תקציר ידיעותהדיון בנושא התיישבות, שלום ורמת הגולן בעיצומו

) להמשך הדיון בנושא22.8.99המזכירות הרחבה של התק"ם שהתכנסה ביום א' (
ההתיישבות, השלום ורמת הגולן, לא סכמה את הדיון והוא יימשך במפגש נוסף
שיתכנס תוך כשבועיים. יש לציין כי לאור רשימת הדוברים הארוכה וחשיבותו של
הדיון הוחלט למצותו עד תום ולאפשר לכל משתתף לומר את דברו. בישיבה
השתתפו נציגי קיבוצים מרמת הגולן וחברי מזכירות מחוז הקיבוצים במפלגת
העבודה.

אחת השאלות המרכזיות העולה מהדיונים עד כה היא, אם החלטות המשקפות
את עמדת התנועה בנושא ההתיישבות שלום ורמת הגולן תתקבלנה רק לאחר
דיון בקיבוצים, או שעל המזכירות והמרכז לגבש את עמדתם טרם העברתם לדיון
בקיבוצים.

עוד עולה מהדיון כי יש התקרבות בין העמדות, בכך שמתפוגג החשש מפני ניסיון
לטרפד את הסכמי השלום מחד, ומאידך ניתנת חשיבות רבה למפעל ההתיישבותי
ברמת הגולן.התק"ם שותף במטה למען נפגעי הרעש בטורקיה

התק"ם ביחד עם ארגון לתת, מועצת עסקים טורקיה ישראל והתאחדות עולי
טורקיה שותפים במבצע הסיוע לנפגעי הרעש שיזם הקיבוץ הארצי. בנוסף
לפעילות ההתנדבותית של גורמי התק"ם השונים, גויס פעיל מיוחד לעזרת המטה.
המטה מפעיל מספר מרכזי איסוף: בגעש, אלונים, ניצנים, יגור ובמועצה האזורית
בסניף381815זבולון. כמו כן נפתח חשבון בנק מיוחד לאיסוף כספים שמספרו
. הכספים נדרשים לשינוע והובלת הציוד, ולרכישת מוצרים532בנק הפועלים
חיוניים. יש לציין כי תרומות כספיות המגיעות מקיבוצים כוללות הן תרומות
אישיות של חברים וסכום נוסף שתורם הקיבוץ. בין הציוד שכבר נתרם ויצא
לדרך: מים מינרלים של עין גדי, שמיכות ושקי שינה של אורים, מזרנים של קיבוץ
עין הנציב וחומרי חבישה של משגב עם. מרכז הועדה הפוליטית בתק"ם, עמוס
גרשוני, המרכז מטעם התק"ם את המבצע מוסר כי הציוד הנדרש ביותר הוא כסף
וביגוד, שמיכות ושקי שינה.דמי קליטה - המלצת פורום חברה

פורום חברה, הכולל את מרכזי המחלקות בחטיבת החברה ואת הרכזים
החברתיים, גיבש המלצה בעניין דמי קליטה, לפיה נקלט ישלם לקיבוץ הקולט דמי
קליטה. על פי ההצעה גובה דמי הקליטה יעמוד ביחס לגיל הנקלטים, ויעלה ככל
שגיל הנקלטים גבוה יותר.

הרקע להצעה - בקיבוצים רבים מדי פסקה או קטנה קליטתם של חברים חדשים,
דבר הגורם להקטנת מספר החברים ולעלייה בגיל הממוצע.

הסיבה העיקרית להקטנת הקליטה אינה המחסור באנשים טובים המבקשים
להיקלט לחברות בקיבוצים, אלא חוסר רצונם של הקיבוצים לקלוט חברים
חדשים מסיבות שונות.

החמרה נוספת במצב הדמוגרפי נגרמת כתוצאה מבחירתם של רוב בני הקיבוץ
להתנסות בחיים אחרים.

לדעת הפורום תשלום דמי הקליטה מבטא כי ההצטרפות לשותפות קיימת
שנבנתה בעמל של שנים רבות מחייבת השתתפות מסוימת, שכן הנקלטים הופכים
להיות שווי חובות וזכויות מרגע קליטתם לחברות.חדשות קליטה

הרביעי בסדרת ימי העיון לעמיתי קליטה התקיים בשבוע שעבר. המפגש נערך

בחסות בינה ועסק בדינמיקה של קליטה, היבטים פסיכו-סוציאליים בתהליך
הקליטה וההסתגלות לקיבוץ וביחסי הגומלין בין הנקלט לחברה הקולטת. המפגש
הבא מתוכנן לאחר החגים ויעסוק בקליטת בני זוג של בנים/בנות וקליטת צעירים
בכלל.סמינר הקיץ של מחלקת הקליטה שנערך בגבעת חביבה עבר בהצלחה והוצע
לעודד חברי קיבוץ להשתתף בסמינר דומה.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים