תק"ם תקציר ידיעות - 18.8.99
תק"ם תקציר ידיעות - 18.8.99

רמת אפעל, 1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמין

havatak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301507טל:ה' באלול התשנ"ט

1999 באוגוסט 1718.8.99תק"ם תקציר ידיעות -חזון וייעוד התנועה המשותפת

) דיון משותף15.8.99מזכירות התק"ם ומזכירות הקבה"א קיימו השבוע (יום א'
בנושא החזון והייעוד של התנועה המשותפת. בתום הדיון הוטל על צוות היגוי
העל להגיש נוסח מעודכן שיתבסס על ההערות שעלו בדיון וינסה למצוא
פתרונות לנקודות רגישות השנויות במחלוקת.גיבוש עמדת תק"ם בנושא רמת הגולן

) להמשך הדיון על גיבוש22.8.99המזכירות הרחבה זומנה ליום א הקרוב (
מדיניות התק"ם בנושא רמת הגולן. הדיון בנושא נפתח בתחילת השבוע (יום א
) בישיבת המזכירות הרחבה בה השתתפו גם נציגי קיבוצים מרמת15.8.99
הגולן וגם חברי מזכירות מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה. הועלת הצעה
שההחלטה בנושא רמת הגולן תתקבל רק במרכז התק"ם. לצד קולות שהביעו
תמיכה בהצעה שהגישה המזכירות הפעילה, נשמעו דעות הדוחות את ההצעה.
ראוי לציין כי הסעיף השנוי ביותר במחלוקת הוא זה האומר כי התק"ם תפנה
לראש הממשלה בדרישה לאמץ את העיקרון שלא מפנים גושי ישובים ברמת
הגולן וכי עליו לראות סעיף זה כבסיס עיקרי למשא ומתן עם סוריה להשגת
הסכם שלום בין שתי המדינות. יחד עם זאת הסתמנה הסכמה רחבה להמשך
פעילות אינטנסיבית בחיזוק ההתיישבות ברמת הגולן כפי שעולה בהצעה.הסדר לקיבוצי הנדל"ן

מדיווח של מנהלת קרן התק"ם, חוה גל-עוז, עולה כי במהלך החודשים יוני יולי
נכנסה הקבוצה הראשונה של קיבוצי הנדל"ן להסדר. בקבוצה זו שני קיבוצי
תק"ם - כפר גליקסון ורגבים. לקיבוצים אלה היה, יחסית, קל לבצע היות ולא
נמצא ברשותם קרקע אלטרנטיבית להשבה, להוציא שכונה קהילתית, אם
תהיה בעתיד ו/או קרקעות מיועדות לתוואי חוצה ישראל. כעשרה קיבוצים
קבלו במקביל הודעות השבה. אם לא יערערו על הקרקע המסומנת יעשה
מאמץ של הצדדים להכניסם אותם להסדר עד סוף שנה זו.לשיכוןזכאויות

במהלך החודשים האחרונים נשלחו לכל הקיבוצים הודעות על תנאי הסיוע
החדשים. נמסר כי לא חל כל שינוי בשייכות הקיבוצים לקבוצות הסיוע.
הקיבוצים שפונים היום לבנייה נדרשים לבדוק את הקיף הזכאויות העומדות
לזכותם מול מלאי הדירות הקיים בקיבוץ. יש להדגיש כי למרות תנאי
ההלוואות הנוחים, משמעות ההלוואות היא הגדלת החוב ואין בנמצא
מתנדבים שירצו להגדיל את נפח האשראי. הזכאויות אינן ניתנות למימון דירות
אירוח, מגורי תושבים וכו'. קרן התק"ם, מול כל קיבוץ זכאי, תנסה למצוא את
הפתרון ההולם לו בהתייחס למעמדו בהסדר הקיבוצים.www.kba.org.il חדשות אתר הקיבוצים -

אתר ברית פיקוח נפתח בימים אלה לשרות הקיבוצים. האתר מחולק לפי
נושאים: פרופיל הפירמה, חשבונאות, ביטוח לאומי, מע"מ, מס שבח
ומקרקעין, חוזרים ומדור שאלות ותשובות הכולל קבוצות דיון של אנשי
.1999מקצוע. באתר נמצאים המסמכים והחוזרים לשנת
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים