תק"ם: הודעה לעיתונות - 9.8.99
תק"ם: הודעה לעיתונות - 9.8.99, פקס:03-5301507 רמת אפעל, טל:1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמין
havatak@inter.net.il 03-5347360כ"ז באב התשנ"ט

1999 באוגוסט 9הודעה לעיתונות

יגאל סלע מועמד התק"ם לתפקיד יו"ר הוועדה לעלייה וקליטה
בסוכנות היהודית.סלע משמש כיום כמנהל מחלקת חו"ל בתק"ם) למזכירות8.8.99מזכיר התק"ם, דובי הלמן, הודיע אתמול (יום א
התק"ם כי יגאל סלע הוא מועמד הבלעדי של התק"ם לתפקיד יו"ר
הוועדה לעלייה וקליטה בסוכנות היהודית.) (חבר מחניים) המכהן כיום כמנהל מחלקת חו"ל של התק"ם,45סלע, (
נשוי ואב לארבעה, מילא בעבר תפקידים בתנועה הקיבוצית, בתנועה
הציונית העולמית ובסוכנות היהודית בארץ ובתפוצות, כאחד.מזכיר התק"ם, דובי הלמן, אמר:"התנועה הקיבוצית רואה בתפקיד יו"ר
הוועדה לעלייה וקליטה בסוכנות שליחות חשובה מאין כמוה, וסלע
הוא האדם המתאים, אשר מסכת חייו רצופה תפקידים מרשימים."יצוין כי עד לאחרונה מילא את התפקיד חיים צ'סלר שנבחר לגזבר
הסוכנות.

לפרטים:

havatak@inter.net.il 052-2429878 ,03-5301507חוה גבע, דוברת,


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים