מבזק מזכירות - 14/09/98
מבזק מזכירות - 14/09/98
מבזק מזכירות- 14/9/98


1 - דיווחים

סיכום הפגנת שלום עכשיו
נמסרו סיכומים על השתתפות חברי הקבה"א בהפגנת שלום עכשיו במלאת
5 שנים להסכם אוסלו.

שיתוף פעולה עם הרפורמיים והקונסרבטיביים
בפגישה שקיימו מזכירי התנועות עם הרפורמיים והקונסרבטיביים גובשו
הסכמות לגבי שיתוף פעולה בין התנועות הקיבוציות לתנועות הללו ותחילת
ביצוע פרויקטים משותפים. הנושא יוצג בציבור בוועידת הפדרציות האמריקאיות
שתתקיים בנובמבר בירושלים.

הסדר הקיבוצים
(21.10) ייערך ניסיוןהסדר הקיבוציםלקראת ועדת מנכ"לים לנושאי
לגיבוש הסדר פיננסי לקיבוצי הנדל"ן. נמסר על מפגשים שנערכו לקידום
הסדר זה.

פגישה עם שר החינוך
בפגישה של נציגי התנועות הקיבוציות עם שר החינוך חזרו על הסיכום
המשותף בנושא המינהל לחינוך התיישבותי, הבטחת עבודת הגננות בתנועה
הקיבוצית, גרעיני נעל"ה ונושאים תקציביים שונים.
כישור-כישורית
נמסרו פרטים על מגעים עם אנשי כישורית להסדרת מערכת היחסים בין
הקבה"א לעמותה בנושאים המשותפים הקשורים בהקמת כפר החריגים בכישור.


חלוקת מים בג'נין
המזכירות ברכה את צוות ג"ח, קיבוצי אזור מנשה ופעילי הקבה"א, שנרתמו
למבצע הומניטרי נאה של אספקת מים לכפרים באזור ג'נין.

מרכז הדרכה בכרם שלום
דווח על הסדרת מערכת הקשרים בין כל הגורמים הקשורים להפעלת מרכז
ההדרכה של השוה"צ בכרם שלום - ג"ח, חבצלת, השוה"צ, מורשת, התנועה
וקיבוץ כרם שלום.

סיכום המועצה
בעקבות הדיון שהתקיים בישיבת המועצה על דרכי הטיפול בקיבוצי המצוקה
- סוכם על הקמת צוות רחב שיכין הצעות לטיפול כולל במשבר על היבטיו
הכלכליים, החברתיים והמשפטיים. הרכב הצוות ותכנית העבודה יוצגו
למזכירות בקרוב.

2 - רשות תכנון קיבוצית
בהשתתפות פרדי כהנא מבית העמק, אורי סלע-מח' לכלכלה.
בפני המזכירות הוצגה הצעה להקים רשות לתכנון קיבוצית, משותפת עם
התק"ם והקבה"ד, שתייצג את התנועה הקיבוצית מול רשויות התכנון הארציות
ותאבק להגנת האינטרסים שלנו, במשותף עם המועצות האזוריות.
ההצעה התקבלה. לצורך הקמת הרשות יוקם צוות הקמה בינתנועתי אשר יגדיר:
יעדים ומטרות, נושאים, תפקידים, סמכויות, נוהלי עבודה. צוות ההקמה
יגיש הצעתו למזכירות לאישור סופי.(חברי הצוות מטעמנו: אורי סלע,
רני טריינין, אורי הורוביץ).

3 - צוותים למו"מ עם התק"ם
הוצגה למזכירות הצעה לאיוש 11 צוותים לבדיקת היתכנות של האיחוד
עם התק"ם. המזכירות אישרה את רשימת הצוותים, בהם כ - 50 חברים.
המזכירות בחרה בצוות-על לריכוז התהליך: אבו וילן-מזכיר, ניתאי קרן-רכז
תחום חברה, אברי דביר-רכז תחום כלכלה, מיכאל קישון - מתאם הצוותים.

המזכירות ממליצה שיועץ ארגוני ילווה את התהליך בכל שלביו.

4 - איחוד פעילויות עם התק"ם
צוות משנה הגיש מיפוי אפשרי לאיחוד פעילויות עם התק"ם. סוכם כי
רכזי התחומים יגבשו תכנית מעשית לאיחוד מחלקות ופעילויות אפשרי
בשנה הקרובה. התכנית תוחזר לאישור המזכירות.

5 - אמנה בנושאי יחסי דתיים-חילוניים
המזכירות אישרה השתתפותה בצוות משותף לשלוש התנועות הקיבוציות,
שינסה לגבש אמנה בנושאי יחסי דתיים-חילוניים. בסיכום נאמר:
התק"ם, הקבה"א והקבה"ד יובילו מהלך משותף של יצירת אמנה חברתית
בין הזרמים השונים בחברה הישראלית, שתהווה תחליף לכפיה וחקיקה בנושאי
דת ומדינה ותסדיר יחסי דתיים-חילוניים. התנועות הרפורמית והקונסרבטיבית
מוזמנות להצטרף למהלך. מועד התחלה - סתיו 98 4. נציגי הקבה"א יאושרו
בישיבה הבאה.

6 - אברם קנטור - דירקטור בספרית הפועלים
אושרה ההצעה למינוי אברם קנטור(מזרע) כדירקטור בספרית הפועלים.
המינוי יובא לידיעת המועצה.

7 - דיווח פרוייקטים
נערך דיון בנושא תקציב הפרוייקטים לשנת 98, אופן ביצועו והאם נושא
הפרוייקטים עונה על הגדרת המטרות שנקבעו לו.
סוכם:
א - נושא גמר הפרוייקטים לשנת 98 יובא לדיון בוועדת התקציב ויובא
לאישור המועצה.
ב - תכנית 99 - ייערך דיון על שיטת ויעדי הפרוייקטים וכן על אופן
הכנת הנושא לשנה הבאה.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים