מבזק מזכירות - 25/05/98
מבזק מזכירות - 25/05/98
25/05/98 מבזק מזכירות
1 - דיווחים
הבחירות להסתדרות - נמסר על התארגנות מרצ-גשר לבחירות הקרובות להסתדרות
שיתקיימו ב-.9.6 השבוע ייערכו כנסים אזוריים במשמר העמק, עמיר,
מרחביה, עין שמר, יקום ושדה יואב. בתכנון כנסים אזוריים נוספים
בעמק בית שאן, גליל מערבי והנגב. כנס מזכירים ורכזי מטות הבחירות
בקיבוצים ייערך ב3.6- בבית ציוני אמריקה.
יום עיון קרקעות -בשבוע שעבר התקיים יום עיון בנושא זכויות החקלאים
בקרקע ע"י העיתון גלובס.
מטה הסדר הקיבוצים-התבטאות הלפרין - אבו וילן מסר על הסתייגות הקבה"א
מדברי ד"ר הלפרין על עתיד התנועה הקיבוצית. הוקרא מכתבו של ד"ר
הלפרין לעיתונות ובו עיקרי תפיסתו הכוללת והתנצלותו על האופן החד-
צדדי שבו הוצגה עמדתו.
תכן הנפקות - אברי דביר מסר על המשך הטיפול התנועתי במציאת הסדר
לשטרי חוב של הקיבוצים, במסגרת הסדר תכן הנפקות, עם מטה הסדר הקיבוצים
והבנקים.
עמותת מענה - רכזי התחומים נפגשו עם נציגי העמותה. בקשתם לשינוי
תקנון הקיבוץ בנושא מימון הגנה משפטית לחברי קיבוץ תוצג בדיון הכללי
שייערך בקרוב על השינויים המוצעים בתקנון.

2 - קליטה - מצב דמוגרפי- בהשתתפות דוד מאור, עידית חגי ואלי ספרן.
הוצגו הסיכומים הדמוגרפיים של קיבוצי הקיבוץ הארצי בין השנים 94
.97 ל
בדיון שנערך הוצגו עיקרי השאלות האסטרטגיות הנובעות מהנתונים:
55 מקיבוצי הקבה"א בקיטון דמוגרפי,18 בגידול 2 ללא שינוי. (ללא
ההתיישבות הצעירה).
סיכום :
א. הנושא הדמוגרפי - קליטת הצעירים ושינוי המאזן הדמוגרפי - יקבל
עדיפות עליונה בשנת העבודה הנוכחית.
ב. מערך המידע הדמוגרפי יחוזק, בשיתוף עם התק"ם. יתוגברו המחלקות
העוסקות בתחומים - צעירים, השכלה, קליטה וכד'.
ג. צוות רכזי התחומים יכין תכנית אסטרטגית לטיפול כולל בנושא. התכנית
תטפל בנושאי מבנה התעסוקה במשק הקיבוצי, השכלה ובשאלות עתיד הקיבוץ,
הדימוי העצמי, המוטיבציה וכד'.

3 - הסדר דמי עזיבה ופנסיה לחברי קיבוצים שעברו מקיבוץ לקיבוץ עד
שנת .1995
המזכירות דנה בנושא דמי עזיבה, זכויות פנסיה וותק לחברים שעברו
מקיבוץ לקיבוץ עד שנת .1995 משנת 95 שונו כללי התקנון ודמי עזיבה
מועברים עם המעבר מקיבוץ לקיבוץ.
הוחלט על הקמת צוות בריכוז אברי דביר ובהשתתפות רחל הלוי, אמיר
גנז, מוטל בוגומולסקי ויעקב מזרחי, שיכין המלצות לקיבוצים בנושא
זה.

הבחירות להסתדרות שיתקיימו ב- 9/6/98 כבר עומדות בפתח ואנו מוצפים
בפניות רבות המגיעות למטה מהקיבוצים בבקשה לשלוח נציג פותח לדיונים
המקדימים לקראת הבחירות .
להלן רשימת הכנסים שהתקיימו ומתקיימים במהלך הימים הקרובים:
24/5 - בשעה 17:30 בקיבוץ יקום בהשתתפות ח"כ יוסי שריד.
27/5 - בשעה 19:30 בקיבוץ משמר העמק בהשתתפות ח"כ מקסים לוי, ח"כ
ענת מאור וחנן ארז.
27/5 - בשעה 18:00 בקיבוץ אילון בהשתתפות אמציה רייז.
28/5 - בשעה 17:30 בקיבוץ מרחביה בהשתתפות ח"כ יוסי שריד.
28/5 - בשעה 17:00 בקיבוץ שדה יואב בהשתתפות ח"כ מקסים לוי וח"כ
ענת מאור.
28/5 - בשעה 19:30 בקיבוץ עמיר בהשתתפות ח"כ חיים אורון (ג'ומס).
28/5 - בשעה 19:30 בקיבוץ בית גוברין בהשתתפות ח"כ מקסים לוי.
28/5 - בשעה 21:00 בקיבוץ עין שמר בהשתתפות ח"כ יוסי שריד וח"כ
ענת מאור.
1/6 - בשעה 18:00 בקיבוץ מסילות בהשתתפות אבשלום (אבו) וילן.
4/6 - בשעה 17:30 בקיבוץ המעפיל בהשתתפות ח"כ יהודה לנקרי.

- לכנסים מוזמנים כל חברי הקיבוצים מהאזור בו מתקיים הכנס. לפרטים
0522426204 נוספים ניתן לפנות למיכאל קישון, רכז מטה הבחירות,
חזרה לשבוע בקיבוץ הארצי
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים