מבזק מזכירות - 21/06/98
מבזק מזכירות - 21/06/98
מבזק מזכירות 21/06/98
1 - דיווחים
גבעת חביבה - נמסר דיווח קצר על תהליכי ההבראה הנעשים בגבעת חביבה,
כולל מידע בנושאי תזרים המזומנים וגיוס תרומות.

ביוגרפיה מאיר יערי - ההנהלה הרחבה של "יד יערי" החליטה על כתיבת
ביוגרפיה של מאיר יערי. דר' אביבה חלמיש תבצע המחקר שיימשך כ3-
שנים.

תנובה - נמסרו פרטים על הדיון שנערך בשבוע שעבר עם התק"ם בנושא
גיבוש עמדה משותפת בנושא שיוך נכסי תנובה.

קשר עם התפוצות - אבו מסר על פרויקטים מוצעים לקשר בין התנועה הקיבוצית
והתפוצות: א.אירוח משתתפי העצרת הכללית של יהודי ארה"ב בקיבוצים
בחודש נובמבר. ב.אירוח עשרות אלפי בני נוער בתוכניות קיץ החל משנת
.2000

הסדר הקיבוצים - אברי דביר מסר עדכון על הסדר קיבוצי הנדל"ן והסכם
פשרה בנושא שכונות קהילתיות, שהתקבל לאחרונה.


- בהשתתפות רחל הלוי, אמרי רון, אליעזר2 - שינויים בתקנון הקיבוץ
בן צבי.
הצוות לבדיקת שינויים בתקנון הקיבוץ הגיש את הצעת השינויים למזכירות.
הצוות ממשיך לעסוק בחלק שני של העבודה - גיבוש הפרק הרדום, העוסק
במעבר מ"קיבוץ" ל"לא קיבוץ". הצעת השינויים גובשה בשיתוף עם התק"ם
ואושרה ע"י רשם האגודות השיתופיות.
המזכירות הביעה הערכה רבה לעבודה השיטתית והיצירתית של הצוות.
שינויי התקנון אושרו ע"י המזכירות והתקנון החדש עובר לדיונים בקיבוצים.

המזכירות הביעה רצונה שהכנת הפרק הרדום תסתיים עד סוף השנה.

3 - קיבוצים שלא אשררו חברותם בתנועה על בסיס האמנה - מדיניות
פעולה לקראת המועצה 5.7.98
ועידת הקבה"א, שהתקיימה ב ,19.3.98 החליטה כי המועצה תקבל החלטה
בעניין הקיבוצים שלא אשררו חברותם בתנועה על בסיס האמנה.
הזורע ובית אלפא קיימו שיחות קיבוץ עם מזכיר הקבה"א ולאחריהן הצבעות
קלפי ואשררו חברותם בקבה"א על בסיס האמנה, ברוב גדול.
שלושה קיבוצים עדיין לא קיימו דיונים ומחכים לתשובתם.
שני קיבוצים קיבלו החלטות לביצוע בנושא שכר דיפרנציאלי - שניר ואדמית.

סוכם: מזכירות הקבה"א ממליצה שהקיבוצים שלא יאשררו חברותם על בסיס
האמנה, יהיו חברים ארגוניים בקבה"א וללא זכות הצבעה במועצות ובועידות.4 - עמדתנו בנושא הקשר עם היהדות הדתית
לאחר סידרת מפגשים שנערכו לאחרונה עם המנהיגות הדתית בארץ ובחו"ל
ומספר יוזמות אחרות, קיימה המזכירות דיון עקרוני על כיווני פעולה
עתידיים.
סוכם: יעד הפעולה - המשך המאבק על חופש ופלורליזם בחברה הישראלית.

הקבה"א תומך בהגעה להבנה והסכמה עם הזרמים הדתיים המחנכים על בסיס
אמנה חברתית מוסכמת שתחליף את הכפייה והחקיקה הדתית.
לשם כך יימשך שיתוף הפעולה בתוך התנועה הקיבוצית, יימשכו מפגשים
חברתיים, תועמק הפעילות בנושא בג"ח, בשוה"צ, בשיתוף המרכזים - אורנים,
אפעל, יד הרצוג, ארכיון החגים וג"ח.
יימשך הדיאלוג עם ההסתדרות הציונית ומנהיגות הזרמים הדתיים השונים
בארץ ובחו"ל.
הקבה"א ימשיך במאמציו להקמת תשתית יהודית חילונית חופשית.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים