מבזק מזכירות - 17/05/98
מבזק מזכירות - 17/05/98
17/05/98 מבזק מזכירות
1 - דיווחים
מטה מתאם למאבק גיוס בני הישיבות - ניסים זוילי פנה לקבה"א להיות
שותף בפעולות המועצה הציבורית למאבק על גיוס בני הישיבות שבראשה
יעמוד יונתן בשיא.

מאבק על חופש התרבות - הקבה"א והשוה"צ היו שותפים פעילים באסיפת
ההזדהות עם אמני ישראל בצוותא ועצרת המחאה של מטה חופש בכיכר רבין.

הבחירות להסתדרות - מתוכננים מספר כנסים ואירועים לקראת הבחירות
הקרובות להסתדרות, שיתקיימו ב :9.6.98 כנס פעילי מרצ-גשר ב 19.5
בסינרמה, כנס פעילי הקבה"א ב 20.5 וכנס מזכירי קיבוצים ורכזי מטות
בחירות בקיבוצים ב 3.6 באולם ליאונרדו. בשבוע האחרון נערכו פרלמנטים
אזוריים במ.א. יואב ובמ.א. שער הנגב.

שינויים בתקנון הקיבוץ - הצוות לשינויים בתקנון הקיבוץ נפגש עם
רשם האגודות השיתופיות ומסר לו את עיקרי ההמלצות לשינויים. לאחר
קבלת האישור והשוואת התיקונים עם התקם יובא הנושא לדיון ואישור
המזכירות ואח"כ לקיבוצים. הכנת ה"פרק הרדום" תימשך מספר חדשים נוספים.

המאבק לעיגון זכויות החקלאים בקרקע - התקיים כנס חקלאים בצוותא
ובו הודגשה חשיבות חוות הדעת המשפטית התומכת בעיגון זכויות החקלאים
בקרקע, שחוברה ע"י פרופ' גבריאלה שלו. השבוע תעלה לדיון בכנסת הצעת
החוק של ח"כ שלום שמחון מטעם מטה תנועות ההתיישבות.

שיכון - דווח על עמדת התנועות הקיבוציות בנושא זכאויות השיכון והתיקונים
המוצעים על ידינו, כפי שיוצגו בקרוב לפני ועדת גדיש, העוסקת בנושא
זה מטעם הממשלה.

בית אלפא - אמנה - המזכירות רשמה לפניה את החלטת קיבוץ בית אלפא,
שאשררה את חברות הקיבוץ בתנועה בהתאם לעקרונות האמנה, תוך שמירת
זכות הקיבוץ להמשך ביצוע השינויים הפנימיים תוך דיאלוג עם התנועה.

שאילתא - חיים חכים, ראש מ.א. מגידו, מחה על העמדה שנקט הקבה"א
בנושא חגיגות הביכורים. אבו וג'ומס ענו והבהירו השתלשלות הדברים.

2 - דו"ח שנתי של מטה הסדר הקיבוצים-בהשתתפות אריאל הלפרין ועמי
חמצני - מטה ההסדר
אורי סלע, רחל הלוי, אביק ריכב, קובוש מזרחי.
אריאל הלפרין הציג את עיקרי הדו"ח השנתי, העוסק בסיכומי שנת .1995

הדיון, בו השתתפו מרבית חברי המזכירות, עסק בהשלכות הדו"ח על מבנה
המשק הקיבוצי, ההתפתחויות העתידיות האפשריות - שיוך נכסים, שאלת
הזדהות החבר עם קיבוצו, התחזית הדמוגרפית, ההון האנושי וכד'.
הדיון יימשך בועדה הכלכלית של המועצה , שתתכנס השבוע לדיון בדו"ח
ובהסדרי הנדל"ן העתידיים.

3 - עורך הדף הירוק
יוסי בן שאול, רכז הצוות לבחירת עורך הדף הירוק, מסר על המלצת הועדה
המכינה של המועצה למנות את ארנון לפיד כעורך הבא של "הדף הירוק".
לאחר דיון קצר רשמה המזכירות לפניה את החלטת הועדה המכינה.

4 - סדר היום למועצת הקבה"א 7.6.98 - בהשתתפות איריס וייס
1 - מינויים - עורך הדף הירוק - קריאה ראשונה - ארנון לפיד.
חברי מזכירות הקבה"א מטעם רכזי האזור - רוני גילת (זיקים), אהרון
רוזנבאום (ברקאי), - נוהל מקוצר.
2 - השכלה - ייערך דיון על מדיניות ההשכלה בקיבוצים, בהשתתפות רכזי
ועדות השכלה, משאבי אנוש, ועדות צעירים ורכזי משק.
חזרה לשבוע בקיבוץ הארצי
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים