מבזק מזכירות הקבה"א - 29.8.99
מבזק מזכירות הקבה"א - 29.8.99

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירות


jud@tkz.co.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13' לאונרדו דה-וינצ'י רח

29.8.99א. ישיבה משותפת עם מזכירות התק"ם -. סיכומים1

- בהשתתפות חברי הצוות .א. סיכומי הצוות הפוליטי

חנן ארז הציג את סיכומי הצוות הפוליטי. הנייר בשינויי נוסח קלים אושר
ע"י המזכירויות ברוב מכריע.

עיקריו: תרגום החזון לתוכנית פעולה מעשית, הקמת מחוז עבודה ומחוז
מרצ בתנועה המשותפת, גביית מס פוליטי במרוכז על בסיס מפקד אישי,
ייצוג התנועה במפלגות ע"י מזכיריה ועוד.ב. תקנון התנועה המשותפת

אורית נוקד ומיכי דרורי הציגו את מסמך תקנון התנועה הקיבוצית
המשותפת. עיקרי המסמך אושרו להוציא נושא ייצוג מזכירות התנועה
ורשימה מרכזית במועצה. נושא זה וכן היצוג המספרי במועצה ובוועידה
הוחזר לדיון נוסף בצוות.- בהשתתפות עזרא רבין ואורהג. ברית התנועה הקיבוצית
הרמתי .

התקבלה הצעת הצוות לפיצול הנושאים: נושאי רווחה ותרבות יועברו
לאחריות תחום חברה. נושא הלהקות יובא לדיון נוסף. לבדיקה החזקתם
במסגרת נפרדת כרשות עצמאית בצירוף המקהלות. כמו כן יש למצוא
פתרון לקשר עם הקיבוץ הדתי בנושאים אלה.מזכירות הקיבוץ הארצי. דיווחים1

זכויות החבר

נמסר מידע על פגישות הצוות לזכויות החבר בנושא רישום הדירות על
שם החברים בהשתתפות עו"ד שרגא בירן. עו"ד בירן הציע להתמקד
בעיגון הזכויות הכללי ולהמנע במצב המשפטי הנתון, מעיסוק בסוגית
רישום הדירות ע"ש החברים.דובר הקיבוץ הארצי

נמסר מידע על מכרז ונוהל הבחירה של דובר הקבה"א. למשרת הדובר
נבחר עופר קול המתחיל בימים אלה.דמוגרפיה

נמסר פרטים על חוברת הסיכומים הדמוגרפיים לשנת 98 שראתה אור
השבוע. עיקריה - אוכלוסיית הבוגרים בקבה"א סטטית במשך 5 השנים
האחרונות, הגיל הממוצע עולה כל העת, וכיום עומד על 54.3 שנים. מספר
הלידות התייצב - 413 לידות לשנה.סוכנות

נמסר על נסיונות הסוכנות היהודית למנוע מסיבות פוליטיות לקיבוץ
רבדים את ביצוע הסדר הקיבוצים, והמהלכים הננקטים על ידינו אל מול
הסוכנות.
. שיוך מניות תנובה2נמסר מידע על הדיון המשותף לתנועות לארגוני הקניות ולמפעלים
האיזוריים בנושא מכירת 25% ממניות תנובה של הקיבוצים, במסגרת
הסדר הקיבוצים לממשלה, ומשמעות שיוך המניות ליצרני החלב. הדיון
נערך השבוע והסתיים בהחלטות משותפות. החלטה בנושא תתקבל בדיון
בוועדה הכלכלית ובמועצה ובהשתתפות ראשי תנובה.
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים