מבזק מזכירות הקבה"א - 22.8.99
מבזק מזכירות הקבה"א - 22.8.99

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירותjud@tkz.co.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'ימזכירות משותפת הקבה"א והתק"ם

22.08.99ועידת הקבה"א

סוכם סופית על קיום ועידת הקבה"א באולם מ.א. אשכול ובאירוח של
קיבוץ מגן

הנושא - איחוד התנועוה הקיבוצית.25.11.99ב-דובר

נמסר דיווח על המהלכים והמכרז להחלפת דוברת הקבה"א.סיוע לטורקיה

נמסרו פרטים על מבצע איסוף הציוד והתרומות לטורקיה. המזכירות
מברכת את חמי סל והנרי אלקסלסי - מובילי המבצע.נטורגשור

נמסרו פרטים על הפירסומים המגמתיים שהופיעו בתקשורת, והמגעים
המתנהלים עם שני הקיבוצים בסוגיה.במרצייצוג הקבה"א

נמסר דיווח על ההצעות המתגבשות במרצ בנושאי הייצוג לקראת
.2000הועידה שתתקיים בתחילת שנתמחלקת החינוך

בהשתתפות אנשי המחלקה : יונה פריטל, אורי בראל, עמוס כרמל, מירה
אשל, דפנה איתן, פיני לויתן, רחלי קאופמן, שריטה אפשטיין, נטע
טבנקין, לינה אדר, מירב שוטוב.נערך דיון על יעדי מחלקת החינוך המשותפת עם פתיחת שנת הלימודים.
בדיון השתתפו כל נציגי המחלקה ורוב חברי המזכירות.המזכירות נפרדה מחינה קורן (העוגן) המסיימת חמש שנים בריכוז
המחלקה המשותפת.

יונה פריטל תמשיך לרכז את המחלקה.בסיום הדיון סוכם:

א. מזכירות הקבה"א מחזקת את המחלקה המשותפת בכווני עבודתה
הרב תחומית. המזכירות מביעה תודתה לחינה על עבודתה הברוכה.

ב. המזכירות תערך במשותף עם המחלקה לחיזוק הקשר במבנה החדש
בין המחלקה התנועה.

ג. תמשך הפעולה להקמת רשת חינוך קיבוצית ארצית, תוך שיתוף פעולה
עם גורמים חינוכיים נוספים בחברה הישראלית.

ייעשה ניסיון לגיוס משאבים לאומיים לשם כך.דיון בנושא הקואופרציה

בהשתתפות אמציה רייז, יהודה פז, עזרא רבין.

נערך דיון על קשרינו בנושא קואופרציה בארץ ובחו"ל. לאור השינויים
שחלו בשנים האחרונות בתחום (סגירת חברת העובדים, מצבה של
ההסתדרות וכו')- על הקמת ועדה משותפת עם התקם לבדיקת הנושא ובחינתסוכם
האפשרות להקמת גוף על, ביחד עם מרכז הקאופרציה שירכז את
הפעילות בתחום זה.
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים