מבזק מזכירות - 30.5.99
מבזק מזכירות - 30.5.99

מזכירות הקבה"א

30.5.99. דיווחים1

תקנון הקיבוץ - כנסים אזוריים
דווח על סיכום שלב ב' בניסוח תקנון הקיבוץ - מעבר מקיבוץ
למיבנה אחר. הנושא יובא לדיון בכנסים באזורים במהלך החודש
הקרוב.

המו"מ הקואליציוני וסיכום בחירות

ג'ומס מסר על המו"מ הקואלציוני. נערכו חילופי דברים לקראת
ישיבת המועצה בשבוע הבא שתעסוק בסיכומי הבחירות.. פרידה ממתיה טרייבר - רכזת הרכזים2
נערך דיון פרידה ממתיה. חברי המזכירות שיבחו את עבודתה
המבורכת של מתיה בתפקידה כמלווה חברתית ורכזת הרכזים
במשך כשש שנים. סוכם כי המשך הדיון על עבודת הרכזים ייערך
במסגרת הדיון המשותף עם התק"ם על איחוד התנועות והמסגרת
החדשה שתיווצר.. לוח זמנים לועידת התנוע ובחירת מזכיר3
הקבה"א

הדיון נמשך מהישיבה הקודמת. בסיומו סוכם:

א. הועידה השנתית של הקבה"א, שתעסוק בנושא איחוד התנועה
.18.11.99הקיבוצית, תתקיים בב. לוח הזמנים לבחירת מזכיר הקבה"א - יוחלט בועדה המכינה,
. המלצות המזכירות לנוהל הבחירה יועברו6.6.99המתכנסת ב-
(מועד99לועדה המכינה. עיקרן סיום הליך הבחירה עד נובמבר
הועידה).ג. ייעשה נסיון לתיאום סימטרי עם התק"ם בתאריכי הועידות
ובחירת המזכירים החדשים בשתי התנועות.ד. הנושא יובא לדיון ואישור מועצת הקבה"א שתתכנס בראשית
חודש יולי.. תהליך איחוד התנועות - המשך הדיון4

בהמשך לדיון המשותף שנערך עם מזכירות התק"ם בנושא איחוד
התנועות נערך דיון נוסף במזכירות בסוגיה זו.
חברים ובסיומו סוכם:11בדיון השתתפו
א. מזכירות הקבה"א תומכת באיחוד עם התק"ם בשלבים
יוגדר13.6ב. במיפגש המשותף לשתי המזכירויות ב
תהליך קבלת ההחלטות ולוחות הזמנים עד לועידות
ולאחריהן.לשאלות והבהרות:
jud@tkz.co.ilמטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים