מבזק מזכירות - 23.5.99
מבזק מזכירות - 23.5.99

מזכירות הקבה"א

23.5.99. דיווחים1

רשות תכנון קיבוצית

דווח על ישיבת הרשות לתכנון קיבוצית שעסקה בנושאי תמ"א 35 וקווי הפעולה
המוצעים. סוכם על דיון במזכירות בכל נושא הקרקעות בקרוב.מים

נמסר דיווח בנושא קיצוץ מיכסות המים ב- 40% והצעדים הננקטים ע"י המרכז

החקלאי והמלצות שיצאו לקיבוצים.. סיכום הבחירות לכנסת ולראשות הממשלה2

בהשתתפות ענת מאור, חמי סל, אילן רגב, הנרי אלקסלסי, ויקטור בליט, מרדכי
הראבן, רינה קרן.המזכירות ערכה סיכום נרחב של מערכת הבחירות במישור הארגוני ובמישור
הפוליטי. השתתפו בדיון - 16 חברים ובסיומו הוחלט:א. המזכירות מציינת בסיפוק ובגאווה את תוצאות הבחירות וההתגייסות הנפלאה של
חברי הקיבוץ הארצי, חניכי המוסדות והשומר הצעיר, שתרמו רבות להשגים ולנצחון.
עם זאת צויינה העובדה כי תוצאות ההצבעה למרצ בקיבוץ הארצי נשארו כפי שהיו
בבחירות 96.ב. המחלקה הרעיונית-פוליטית תכין תכנית פעולה לשנה הקרובה שתתבסס על
המשך העבודה עם מתנדבי הבחירות וכוחות חדשים נוספים.ג. סיכומים מספריים השוואתיים של תוצאות ההצבעה בתנועה הקיבוצית יוכנו עד
למועצה ב 6.6.99.ד. מזכירות הקבה"א תומכת בהשתתפות מרצ בממשלה, על בסיס קווים ברורים
בנושאי השלום, חוקה ומשפט וצדק חברתי.

. לוח זמנים לועידת הקבה"א ובחירת מזכיר הקבה"א3

בהשתתפות אילן רגבחילופי דברים בנושאי ועידת הקבה"א המתוכננת לחודש נובמבר 99, איחוד התנועות

ומועד בחירת מזכיר הקיבוץ הארצי. השתתפו בדיון - 13 חברים.

סוכם לקיים במהלך השבוע פגישת הבהרות עם התק"ם ולקבל ההחלטות בשבוע
הבא בישיבה נוספת שתוקדש למיכלול הנושאים.


הבהרות - שלחו דואר אלקטרוניל
jud@tkz.co.il
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים