מבזק מזכירות - 14/3/99
מבזק מזכירות - 14/3/99

מזכירות הקבה"א

14.3.99. דיווחים1

הסדר פיננסי

אברי דביר מסר על התקדמות המו"מ לחתימת הסדר פיננסי
במקום הסדר קרקעי, במסגרת הסדר הקיבוצים. נמסר על כנס
הקיבוצים התורמים שנערך השבוע בת"א, על הצעות חדשות
בנושא עזרה הדדית ופתרון לסוגיות ספציפיות במספר קיבוצים.
הנושא יובא לועדה הכלכלית ולמועצה הקרובה.קרקעות

נמסר על החלטת הממשלה הצפויה בנושא ועל פיה יאבדו
החקלאים את זכותם המשפטית על הקרקע החקלאית. מטה
ההתיישבות נערך למאבק משפטי וציבורי.המינהל לחינוך התיישבותי

חינה קורן מסרה על הצעדים הננקטים במאבק לשמירה על האגף
לחינוך התיישבותי. במידה ולא תתקבל התחייבות מפורשת לאי
סגירתו, ע"י שרי האוצר והחינוך, נערך למאבק ממושך בנושא של
ההתיישבות כולה.- רחל אהרוני מסרה על הביקור המוצלח שלידידי ג"ח מארה"ב
ידידי ג"ח מארה"ב.דיווח המטה הקיבוצי לקראת הבחירות .2

בהשתתפות חמי סל.

נמסר מידע על הערכות הקבה"א ומרצ לקראת הבחירות הקרובות
והעבודה הנעשית באזורים במשותף עם התק"ם במסגרת מטה ברק
לראשות הממשלה.

:סוכם

הקבה"א מתגייס במלואו למערכת הבחירות להפלת נתניהו
והגדלת כוחה של מרצ.מורשת.3
בהשתתפות עמירה הגני, יונת רוטביין, אריק הוך.

דיון על עתיד מורשת ובדיקת כיווני התפתחות אפשריים התקיים
על רקע קיצוץ תקציבי מתמשך.:סוכם

א.הקבה"א רואה בהמשך קיומה של מורשת נדבך חשוב בזהותו
הרוחנית

במורשתו ההיסטורית.

ב.הקיום התקציבי העתידי של מורשת יובטח באמצעות חבצלת
ובאחריות

משותפת עם הקבה"א.

ג. יבדקו מספר חלופות אפשריות לעתיד:

1. הגברת שיתוף הפעולה עם בית לוחמי הגטאות.

2. יצירת קשר מחודש עם מוזיאון יד מרדכי.

3. אפשרויות נוספות.

ד. יואץ מהלך השילוב של מורשת בגבעת חביבה.

ה.ההכרעה על החלופות וכיוון ההתפתחות תתקבל עד סוף שנת 99
באחריות

מזכירות הקבה"א, הנהלת חבצלת, הנהלת מורשת והנהלת ג"ח.. השומר הצעיר בארץ4

בהשתתפות ענת מאור, יהודה ליבנה, מוטי הורוביץ, פדי בן עזרא,
אריק הוך.

במסגרת דיון על יעדי הפעולה של השומר הצעיר, הוצגו עיקרי
תכנית העבודה וכיווני ההתפתחות.:סוכם

א.הקבה"א רואה בפעילות החינוכית של השוה"צ בארץ נדבך יסוד
בקשר הערכי שלנו לחברה הישראלית.

ב. המשך קיומו העצמאי של השוה"צ יובטח באמצעות חבצלת.

ג. ייעשה מאמץ משותף עם תנועות הנוער הציוניות להגדלת
המשאבים הלאומיים לתנועות.

ד. המזכירות תקיים דיון על הקשר שבין השוה"צ בארץ והשוה"צ
העולמי.
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים