מבזק מזכירות - 13.6.99
מבזק מזכירות - 13.6.99

מזכירות הקבה"א

13.6.99. דיווחים1

- ג'ומס מסר על המו"מ והאפשרויות המסתמנות כעת.מו"מ קואליציוני- אבו מסר על מפגש שלמפגש מזכירויות בנושא יחסי דתיים-חילוניים
מזכירויות 3 התנועות ב-27.6, שיעסוק בנושא יחסי דתיים-חילוניים בהקשר של
שיתוף הפעולה בין התנועות.- במרכז החקלאי התקיים כנס חירום בנושאכנס חירום בנושא המים
המים, הסיכון בסגירת ברזים למספר קיבוצים והפעולות שיינקטו בשבועות
הקרובים לפתרון כולל.נמסר על נסיונות רציניים לקיצוץ תקציב השליחים - התנועה הציונית
למדינות המערב והפעולות הננקטות על ידינו להבטחת הנושא. סוכם כי תוכן
הצעה כוללת לפתרון.- כנסים אזוריים בנושא תקנון הקיבוץ - החלק הרדום "מעבר תקנון הקיבוץ
מקיבוץ ללא קיבוץ" ייערכו בהמעפיל 17.6, אילון 24.6, נגבה 28.6, הזורע 1.7
בהשתתפות חברי מזכירות הקבה"א.- דוד דרורי מסר על מפעלי הקיץ המתוכננים.מפעלי הקיץ של השוה"צ. כרם שלום2

דיון חוזר, בנושא הרכב הועדה שתבחן את האלטרנטיבות לקיום כרם שלום,

התקיים בעקבות פניות מקיבוצי הנגב המערבי. סוכם כי הועדה תורכב מנציגים

פונקציונליים, כפי שנבחרו בישיבה הקודמת שעסקה בנושא, וללא נציגי

הקיבוצים. הועדה תיפגש עם קיבוצי האזור לבחינת ההצעות השונות ותגבש

הצעתה למזכירות.. לו"ז לבחירת מזכיר הקבה"א3

נמסרו למזכירות החלטות הועדה המכינה שעסקה בנושא:

א. הבחירות למזכיר הקבה"א יתקיימו בתחילת נובמבר.

ב. הוקמה ועדת בחירות בהרכב: אורי סלע (כרמיה) -יו"ר, מיכי דרורי (געש) -
יועץ משפטי, חינה קורן(העוגן), אורי לב(סאסא), אורי דרורי(זיקים).

ג. לביא מאירי (ניר דוד) נבחר כממלא מקום ליו"ר הועדה המכינה - אילן רגב
(רוחמה) - עד למועד הבחירות.

הנושא כולו יובא לאישור המועצה.11.7.99. אישור סדר היום למועצה 4

א. מינויים - יו"ר חבצלת -קריאה ראשונה. יו"ר צוותא - קריאה ראשונה.

ב. אישור קיום ועידת הקבה"א 18.11.99 בנושא איחוד התנועה הקיבוצית.

ג. נוהל בחירת מזכיר הקבה"א.

ד. דיון פוליטי - הקמת הממשלה.- בהשתתפות אלישע שפירא ואמרי רון. . הזרם השיתופי5

בפני המזכירות הוצג דף העמדה של הזרם השיתופי. נערך דיון מקיף בהשתתפות
רוב חברי מזכירות על מטרות וכיווני הזרם השיתופי, לקראת כנס היסוד
שיתקיים בקבוצת יבנה בחודש הבא. בסיכום הדיון הוחלט:

1. מזכירות הקבה"א מקדמת בברכה את הקמת הזרם השיתופי, כפי שבאה לידי
ביטוי בהגדרת מטרותיו:

א. להבטיח המשך הגשמת הרעיון השיתופי ויישומו בתנאים המשתנים.

ב. לסייע לקיבוצים ולחבריהם לקיים אורח חיים שיתופי.

ג.להיות שותפויות מצליחות ולהוות מופת קיים לחיים אנושיים
המושתתים על שויון ערך האדם ותרומתו ועל ערבות הדדית מקיפה.

2. מזכיר הקבה"א יביא את ברכת המזכירות לכנס ביבנה.

3.פעילות הזרם השיתופי, על כל מרכיביו, תהיה חלק מתוך הפעילות התנועתית
הכוללת.

4. הקבה"א יעמיד תקציבי פעולה לרשות הזרם, ביחד עם התק"ם והקבה"ד.. כספי מעבר6

מוטל בוגומולסקי, גזבר התנועה, הציג את תכנית המקורות והשימושים של
כספי מעבר לשנת 1999. המזכירות אישרה התכנית.


לשאלות והבהרות בדואר אלקטרוני:
jud@tkz.co.il
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים