מבזק מזכירות - 11.4.99
מבזק מזכירות - 11.4.99

מזכירות הקבה"א

11.4.99. דיווחים1

הסדר הקיבוצים

דווח על התקדמות המו"מ בנושא ההסדר הפיננסי במסגרת
הסדר הקיבוצים ופתרון הסוגיות השנויות במחלוקת לגבי
קיבוצים אחדים. החתימה צפויה עוד השבוע במסגרת ועדת
המנכ"לים.ניר שיתופי

נמסר על חתימת ההסכם המפורט בין התנועות ההתיישבותיות
וההסתדרות בנושא נכסי ניר שיתופי.עיגון זכויות החקלאים בקרקע

נמסר דיווח על המשך המאבק בנושא, על הקמפיין התקשורתי
המתנהל ע"י גורמים שונים כנגד החקלאים ותגובותינו אליו.
כמו כן נמסרה הערכת מצב על הסיכויים לקבלת החלטות
בנושא לפני הבחירות הקרובות.

פיצויי בצורת ומים

נמסר דיווח על ישיבת הממשלה וישיבת ועדת הכספים
והתארגנות המרכז החקלאי למאבק בנושא פיצויי הבצורת
ופיצויים בגין קיצוץ מיכסות המים.99בחירות

חנן ארז דיווח על התארגנות ופעילות מרצ לקראת הבחירות
הקרובות. אבו מסר פרטים על התארגנות הקיבוצים
והשתתפותם במערכה.כרם שלום

נמסר מידע על קבוצת משפחות המעוניינות להיקלט במקום.
עתיד כרם שלום יובא לדיון במזכירות באחת הישיבות
הקרובות.25.4.99. אישור סדר היום למועצה 2

א. מינויים.

.99ב. תכנית עבודה שנת

ג. חבצלת.

.99ד. דו"ח בחירות

ה. אישור הסדר הקיבוצים - ההסדר הפיננסי.

ו. גביית מיסים.. תהליך איחוד התנועות - לוח זמנים ומודלים3
אפשריים

נמסר דיווח על מצב הדיונים ועבודת הצוותים בנושא. הוצגו
לוחות זמנים אפשריים לקבלת החלטות במסגרת ועידות
התנועות ומודלים אפשריים לתחילת תהליך האיחוד והמיזוג.בסיכום הדיון הוחלט:

א. תערך ישיבה משותפת של המזכירויות לדיון בנושאים אלו.

ב. המהלך יקודם באופן מלא החל מגמר הבחירות לכנסת
ולראשות הממשלה.

ג. מועד מוצע לועידות התנועתיות להחלטה על האיחוד -
לאחר החגים (סוף אוקטובר תחילת נובמבר).

ד. תאריך היעד לאיחוד 1.1.2000

ה.הקבה"א ממליץ על הסתייעות בגורם חיצוני, כלכלי-אירגוני,
שהתמחה בהליכי מיזוג של אירגונים גדולים, לצורך
סיום תכנון המהלך כולו.בינתנועתית. אמנה חברתית 4

בהשתתפות אבישי גרוסמן

צוות בינתנועתי משותף לתק"ם, הקבה"ד והקבה"א פועל
בנושא מספר חודשים.הצוות הביא שורת המלצות לתהליך
מתמשך לגיבוש הסכמות בין דתיים וחילוניים במסגרת
התנועה הקיבוצית ולאחר מכן בחברה הישראלית.עיקרי ההצעה:

א. אישור מזכירויות התנועות למהלך.

ב. מפגש לימוד משותף לשלוש המזכירויות.

ג. מפגשים בינתנועתיים בקיבוצים.

ד. ועידה משותפת לימודית לשלוש התנועות.

ה. גליון משותף של העיתונים הקיבוציים בנושא.

ו. פעולה משותפת של הגופים הסמינריוניים: מרכז הרצוג,
גבעת חביבה, אפעל, אורנים, ארכיון החגים וכד'.

ז. יצירת אמנה משותפת לזרמים השונים.

המזכירות אישרה את התהליך שייפתח לאחר הבחירות.

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים