מבזק מזכירות - 28/2/99
מבזק מזכירות - 28/2/99


מבזק
מזכירות
הקבה"א28.2.99

דיווחים .1


הסדר הקיבוצים
אברי דביר מסר על הגשת הנספח הקרקעי ע"י מטה הסדר
הקיבוצים לקיבוצי הנדל"ן. הועלו הבעיות הכרוכות
בהסדר הפיננסי והדרכים לגיבוש ההחלטות: ישיבות עם
התק"ם, כנס הקיבוצים התורמים ב 10.3 (משותף עם
התק"ם), ועדה כלכלית ודיון במועצה ב 21.3.99.

סדנת פעילים
הובעה הערכת המשתתפים למארגני סדנה לפעילי הבית
שנערכה השבוע בג"ח בנושא החברה הישראלית.

גבעת חביבה
נמסר על סיכומי שנת 98 בגבעת חביבה, שהסתיימה
באיזון תקציבי.


הצוות המוביל ממשיך בתכנית ההבראה שאושרה ע"י
מועצת המנהלים. בקיץ הקרוב תחגוג הגבעה את יובל
החמישים. בשבוע הקרוב יבקרו בארץ ידידי ג"ח מארה"ב.
. עיגון זכויות החקלאים בקרקע2
בהשתתפות אורי סלע ומיכי דרורי.
נמסר דו"ח על החלטות הממשלה ומועצת מינהל מקרקעי
ישראל הצפויות בנושא עיגון זכויות בקרקע ומשמעותן
למושבים ולקיבוצים.
הוצגו ההתפתחויות המשפטיות בנושא החלטה 737
ומשמעותן בנושא הקמת שכונות קהילתיות.


המזכירות קיבלה ההחלטה הבאה:א. תימשך ותחוזק החזית המשותפת של כל תנועות
ההתיישבות.ב. מטה ההתיישבות יעשה מירב המאמצים לדחות קבלת
החלטות חפוזות כעת ע"י הממשלה ומועצת מינהל
מקרקעי ישראל.ג. נמשיך לשכנע הציבור בצידקת מאבקנו העקרוני
בסוגיית עיגון הזכויות בקרקע של ציבור החקלאים.

. פרידה מרוני גילת ומניתאי קרן3
המזכירות נפרדה מרוני גילת (זיקים) שסיים פעילותו
כמזכיר המחלקה לכלכלה ורכז אזור הדרום ומניתאי קרן
(רבדים) המסיים בימים אלה את תפקידו כרכז תחום
חברה ומשאבי אנוש.
ברכות ליהודה מרלא (עין החורש) המחליף את ניתאי
קרן.


הובעה מורת רוח מאי מציאת מחליף לרוני גילת עד עתה.

. צוותא4
בהשתתפות יונתן ברוק, לולה לוקסנבורג, משה טנא, רפי
קרפול, אריק הוך.


נערך דיון על מועדון צוותא והקשר שלו לקיבוץ הארצי,
אבטחת עתידו והמשמעויות הכלליות הקשורות בפעילות
צוותא כסמל השמאל הישראלי.


בסיום הדיון הוחלט:א. הקבה"א רואה חשיבות עליונה בהמשך קיומו של
מועדון צוותא.ב. צוותא תמשיך בפעילותה התרבותית והחברתית
הענפה ותשמור על איזון תקציבי כנדרש.

ג. המזכירות פונה להנהלת חבצלת ליצירת "חגורת
בטחון", שתבטיח את


המשך פעילות צוותא במיכלול ההתפתחויות העתידיות.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים