מבזק מזכירות - 27/07/98
מבזק מזכירות - 27/07/98
מבזק מזכירות
27/07/98

1 - דיווחים
ועדה מנהלת משותפת להעוגן
המזכירות רשמה לפניה את החלטת קיבוץ העוגן להקים ועדה מנהלת משותפת
לקיבוץ בהשתתפות נציגי הקיבוץ, התנועה והאזור.

סיור בארה"ב
אבו וילן מסר על 2 כינוסים מוצלחים שנערכו בצפון אמריקה לכבוד יובל
ה75- של תנועת השוה"צ ביבשת, במחנות הקיץ בניו-יורק וקנדה. אבו
קיים מו"מ לכניסה לתחומי ההיי-טק בקיבוצים עם חברה מובילה בארה"ב.

טקס מלגות חבצלת
דווח למזכירות על טקס רב רושם של חלוקת מלגות חבצלת שנערך השבוע
במסגרתו חולקו כ75- מלגות לסטודנטים ויוצרים מהקבה"א . האירוע אורגן
ע"י רבקה קנטור ואיריס ווייס.

ועידת ההסתדרות
שתיערך השבוע. לקבה"א 2 נציגים מטעםועידת ההסתדרותנמסר מידע על
מרצ בבית הנבחרים. מזכירות הקבה"א רואה בכך מינימום הכרחי.

ועדת השלמות
,ועדת השלמותמזכירות הקבה"א קיבלה את המלצת השומר הצעיר להקמת
שתעסוק
בחלוקת והכוונת גרעיני התנועה לקיבוצים. הוועדה תכלול את דוד דרורי
- רכז השומר הצעיר, בנצי כהנים - רכז מחלקת גרעינים, מתיה טרייבר
- רכזת הרכזים, מיכאל קישון - רכז התיישבות צעירה ואבו וילן - מזכיר
הקבה"א.

- בהשתתפות עו"ד כרמית דורון ורחלסעיף 125 - שינוי תקנון הקיבוץ
הלוי.
המזכירות אישרה את הצעת שינוי סעיף 125 בתקנון הקיבוץ, שעיקרו -
השארת נכסי הקיבוץ בידי חבריו לעת פירוק, אם וכאשר, והוצאת ניר
שיתופי והתנועה מבעלות על הרכוש במקרה דנן. הסעיף כולו יובא לאישור
למועצת הקבה"א.

2 - מרכז הדרכה וימי עיון
המזכירות רשמה לפניה את סיכום פורום רכזי התחומים בנושא מרכז הדרכה
וימי עיון.
המרכז גמר את שנת 97-98 באיזון תקציבי. צוות המרכז יפוזר. תימשך
מתכונת תנועתית מצומצמת של ימי עיון ויחודש מרכז ההדרכה בגבעת
חביבה. גורמים עסקיים שירצו לקיים בבית הקבה"א ימי עיון בנושאים
קיבוציים ולשכור שירותים ממרכז ליאונרדו יוכלו לעשות זאת כמקובל.

- (בהשתתפות חמי סל ואמציה רייז) 3 - דיון מדיני
בהמשך לבקשות שהועלו במועצה האחרונה, ולאור הדיונים על הפעימה השנייה
ואפשרות הקדמת הבחירות, נערך דיון מדיני.
סוכם:
א - תימשך בניית רשת נאמנים ופעילים פוליטיים בקיבוצים.
ב - יהודק הקשר עם משלחת השוה"צ.
ג - תתואם העבודה המשותפת עם מרצ )כולל הערכות אפשרות לבחירות(.
ד - תתואם העבודה המשותפת עם המחלקה הפוליטית בתק"ם.
ה - יוגבר שיתוף הפעולה עם שלום עכשיו.
ו - תבוצע תכנית להערכות מוקדמת לבחירות עם כל הגורמים הרלבנטיים,
כולל אפשרות של שני סבבים לבחירת ראש הממשלה.
ז - יוגבר שיתוף הפעולה עם מחלקות בית הקבה"א בנושא הפוליטי.
במידה והבחירות לא יוקדמו ייערך דיון נוסף בנושאי עדיפויות תקציב
וגיוס כ"א.

- הצעת החלטה למועצה קיבוצים שלא חתמו על האמנה - 4
בפני המזכירות הוצגו 2 הצעות שהועלו, בנוסף להצעת מזכירות הקבה"א
שעיקרה - קיבוצים שלא אשררו חברותם על בסיס האמנה יהיו חברים ארגוניים
בקבה"א ללא זכות הצבעה במועצות ובוועידות.
הצעת דב פלג שעיקרה - הקיבוצים שלא מבצעים את החלטות האמנה יהיו
במשך שנתיים במעמד של חברות חלקית, שלה מספר אפיונים.
הצעת אלישע שפירא וג'ומס שעיקרה - קיבוצים שלא יבחרו לחדש את חברותם
על בסיס האמנה לא ישתתפו בהכרעות התנועתיות, יקבלו שירותים מהתנועה
וגובה מסיהם ייקבע בהתאם.
סוכם:
א. נושא המסים - התשלום יהיה אחיד לכל הקיבוצים.
ב. ייערך ניסיון לאחד הצעת המזכירות עם הצעת אלישע וג'ומס, בהיותן
דומות.
ג. הצעת דב פלג נדחתה ותועלה כהצעה פרטית.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים