מבזק מזכירות - 21/2/99
מבזק מזכירות - 21/2/99

מבזק מזכירות הקבה"א

21.2.99. דיווחים1

מכינה קדם-צבאית באורנים

לפני שבוע נערך באולם "הבימה" טקס מרשים לקריאת המכינה הקדם-צבאית
של התנועה הקיבוצית באורנים על שמו של יצחק רבין.

הפגנה לשמירת הדמוקרטיה - נמסרו פרטים לסיכום ההפגנה לשמירת
הדמוקרטיה ועל השתתפות חברי הקבה"א בעצרת.

הסדר הקיבוצים - נמסר על המשך המגעים עם נציגי הממשלה והבנקים להשגת
ההסדר הפיננסי במקום ההסדר הקרקעי. במידה ויתגבש הסכם הוא יובא לאישור
מועצת הקבה"א.גלרית השלום

צוינה לשבח גבעת חביבה על פתיחת "גלרית השלום" מרכז לאומנויות, בה יוצגו
תערוכות של יהודים וערבים.קרקעות

אבו דיווח על התפתחויות בנושאי החלטה 737 והצעות ההחלטה החדשות
שהוצגו לממשלה ע"י שר התשתיות בנושאי עיגון זכויות החקלאים. הוצגה עמדתנו
העקרונית, המשותפת לכל תנועות ההתיישבות, והמתנגדת להצעות הנ"ל. סוכם
לקיים דיון נוסף במזכירות.דו"ח קבוצות מיקוד .2

המזכירות קיימה דיון בדו"ח קבוצות המיקוד שהכין המכון לחקר הקיבוץ בנושאי:
"הקשר שבין הקיבוץ והתנועה, דמותה של התנועה בעיני חברי הקיבוצים,
.היחס לשינויים בקיבוצים, ונושאים נוספים"

לאחר דיון רב משתתפים סוכם:

הדיון בנושאים האקדמאיים של הדו"ח ייערך במשותף עם התק"ם במסגרתא.
יום עיון של המכון בחיפה ב - 18.3.99.

צוות רכזי התחומים יקיים דיון נוסף בהשלכות המעשיות של הדו"ח ויכין הצעותב.
לפעולה בעקבות המימצאים (בעיקר בתחומי ההסברה, שיווק והסדרת מערכת
היחסים תנועה-קיבוץ-חברים).הקמת רשת בתי ספר קיבוציים על יסודיים.3

בהשתתפות עמוס כרמל חינה קורן הציגה את המהלך של הקמת רשת ארצית
לבתי ספר קיבוציים ונוספים ברוח ערכי תנועת העבודה. הוצגו הסיכויים והסיכונים,
היתרונות והחסרונות ולוח הזמנים הצפוי. המסקנות יובאו לדיון נוסף במזכירות.

בסיכום הדיון הוחלט:

הדיון הינו ראשוני, ברמת דיווח והערכת מצב.א.

מזכירות הקבה"א עומדת בתוקף על המשך קיומו של המינהל לחינוךב.
התיישבותי ותאבק ציבורית על כך.

הטיפול בנושא הרשת ייערך בשיתוף עם התק"ם ותוכניות מעשיות יובאו לדיוןג.
טרומי במזכירויות התנועות.לתגובות מזכירות הקבה"א:


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים