מבזק מזכירות - 17/1/98
מבזק מזכירות - 17/1/98

מבזק מזכירות הקיבוץ הארצי
17/1/99. דיווחים1

בחירות במרצ

נמסר מידע על תהליך הבחירות הפנימיות במרצ, חברי הקיבוץ הארצי

המתמודדים ונהלים טכניים הקשורים בנושא.

עידכונים - נמסרו עידכונים בנושאי: המשביר המרכזי, ברית פיקוח ועיגון זכויות

החקלאים בקרקע.הכנס הכלכלי-השנתי

אברי דביר מסר סיכום ראשוני מהכנס הכלכלי השנתי

שנערך השבוע בצוותא. השתתפו נציגים מ 63 קיבוצים. למשתתפים חולקה

חוברת הסיכום השנתית ובה מידע על פעילות תחום כלכלה בשנת 1998 ותוכניות

לשנת 99 (ניתן להשיגה במח' לכלכלה).צוות איחוד התנועות

התקיים מיפגש של רכזי הצוותים לאיחוד התנועה הקיבוצית עם מזכירי

התנועות. סוכם על המשך עבודת הצוותים, זולת הצוות הפוליטי המקפיא

פעילותו עד לאחר הבחירות לכנסת. המזכירים ורכזי הצוותים יקבעו עם כל צוות

את אופן המשך הפעלתו ולוח זמנים לסיום עבודתו.הסכם ביטוח בריאות משלים

המזכירות ברכה את ברית התנועה הקיבוצית על חתימת הסכם ביטוח בריאות

משלים. כנס הסבר התקיים ביום ה' האחרון בת-א.

. שינוי סיווג קיבוץ2

בהשתתפות המח' המשפטית

למזכירות הוגשה בקשת התק"ם להקים צוות בינתנועתי לבחינת פתרונות

בתחום תקנון הקיבוץ וסיווגו.

הקבה"א עוסק בנושא בשנתיים האחרונות באופן אינטנסיבי. שינויים בתקנון

הקיים הועברו להכרעת הקיבוצים. במקביל עוסקים בכתיבת פרק נוסף לתקנון,

שיאפשר מעבר מקיבוץ ללא קיבוץ.

בסיכום הדיון הוחלט:

א. הקבה"א ישתתף בצוות לבחינת פתרונות ביחד עם התק"ם ובשיתוף עם

הקיבוץ הדתי.

ב. הרכב הצוות ייקבע מתוך הצוות הרחב העוסק בנושא השינויים בתקנון

הקיבוץ.

ג. הקבה"א יציג בצוות את עיקרי הצעותיו כפי שגובשו בצוות הרחב ואושרו

ע"י המזכירות בדיונים הקודמים.. התיישבות צעירה3

בהשתתפות מיכאל קישון

נערך דיון על הצעת צוות משנה מטעם המזכירות לפתיחת מסלול קבוצות

י"גמלים בהתיישבות הצעירה, כחלק מגיבוש מיכלול פתרונות לקיבוצים אלה.

התקבלה הצעת השומר הצעיר להקמת גרעין י"גמלים לפלך, שיפעל באזור

במשימות חינוכיות וקיבוציות.
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים