מבזק מזכירות - 10/1/99
מבזק מזכירות - 10/1/99

מזכירות הקבה"א
10.1.99


. דיווחים1

המשביר המרכזי
נמסר מידע על המהלכים למכירת 60% מרוב קבוצות המשביר לקבוצת גאון-ליבנת
והמשמעויות לגבי עתיד קבוצת המשביר המרכזי, הקשר לתנועות, פתרון שאלת חוב
הקרנות ועוד. הנושא כולו יובא לדיון בועדה הכלכלית לקראת הדיון במועצת
המשביר.עיגון זכויות החקלאים בקרקע

נמסר על מכתב 9 ראשי מועצות אזוריות כנגד עמדה

משותפת של כל תנועות ההתיישבות בנושא עיגון זכויות החקלאים. התקיימו
פגישות עם נציגי קיבוצים המעורבים בנושא. אריאל הלפרין התערב בנושא מטעם
מטה ההסדר וכתב מכתב לראשי המועצות הנ"ל.הכנס השנתי המחלקה לכלכלה

יערך ביום ג' 12.1.99 בהשתתפות נגיד בנק ישראל, פרופ' יעקב פרנקל.מאבק לפתיחת החנויות בשבת

נמסרה עמדת היועץ המשפטי לממשלה, שבניגוד להמלצת הדרג המקצועי של
משרדו,

החליט להגיש ערעור על החלטת השופט תיבון במשפט קיבוץ צרעה. הנימוק - שויון
בין הסוחרים. דווח על פעולתנו בנושא.מטה בחירות הקבה"א

דווח על הערכות בית הקבה"א למערכת הבחירות על בסיס העקרון - הסבת המטה
הקיים מטה בחירות בפועל, ע"י חיזוק וגיוס אנשים וקשר ישיר למטה הבחירות
במרצ, ואי הקמת מטה מקביל. פרוייקט הסדרת יחסי משק-קהילה 2

המשך הדיון מהישיבה הקודמת. בפני המזכירות הוצגה חוברת סיכום הפרוייקט.

הוצגו 3 חלופות לסיכום הדיון והוחלט (ברוב של 9 מול 1) כדלקמן:א. המזכירות מאשרת את עקרונות הגישה של הצוות להסדרת יחסי

משק-קהילה ורואה בו עמדת המזכירות.ב. על מנת להביא את הנושא לידיעת הקהל הקיבוצי המזכירות ממליצה

לפרסמו ע"י משלוח החוברת לקיבוצים, פרסום החוברת באתר האינטרנט של

הקבה"א ובכנסים איזוריים שייערכו בתקופה הקרובה.ג. המזכירות ממליצה: לכלול את נושא הסדרת יחסי משק-קהילה כ"פרוייקט"

בסגרת תכנית העבודה של התנועה לשנה הקרובה, למנות מנהל לפרוייקט

ולהקציב לפרוייקט את הסכום שיידרש על מנת שניתן יהיה להעמיד לרשות

הקיבוצים את "הכלים" הנדרשים לביצוע פרוייקט מסוג זה ובכך לאפשר

הקיבוצים קיצור לוח הזמנים, הוזלה של הפרוייקט וסיכוי טוב יותר להשלים

אותו בהצלחה. מדובר ב"מוצר מדף" שכל קיבוץ יוכל להשתמש בו, על חשבונו

ותוך התאמתו למציאות באותו קיבוץ.. מזכירות הקבה"א קיימה דיון מערכתי לקראת הבחירות3
הקרובות.

בדיון עלו נושאי הקשר בין הקבה"א למרצ, המאבק על ראשות הממשלה,

התגייסות חברי הקיבוץ הארצי למערכה וכד'.

בסיכום הדיון הוחלט:

א. הנושא יובא לדיון במועצת הקבה"א בגבעת חביבה ב-14.2.99.

ב. הקבה"א יתגייס במלוא כוחו, במסגרת מרצ, לבחירות הקרובות לכנסת.

ג. המאבק על ראשות הממשלה והפלתו של ביבי נתניהו ייערך במסגרת

האזורים, במשותף עם התק"ם וגורמים נוספים.

ד. הקבה"א יעמיד משאביו לצורך המאבק הפוליטי. הדיון האופרטיבי יימשך

בישיבה הבאה.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים