מבזק מזכירות - 09/08/98
מבזק מזכירות - 09/08/98
מבזק מזכירות - 09/08/98


1 - דיווחים
- אי השלום - טקס תמיכה בתהליך השלום משותף לתנועות הנוער והתנועות
הקיבוציות יתקיים באי-השלום ב ,25.8 בהשתתפות יורש העצר הירדני,
הנסיך חסן, ונשיא המדינה, עזר וייצמן.

-קיבוצי מצוקה - נמסר על הטיפול בשורת קיבוצי מצוקה, שבעת האחרונה
החמירו בהן מאד המצוקות הפיננסיות. נמסרו פרטים על הצעדים שננקטו
בקיבוצים וסיוע מזכירות הקבה"א לטיפול במשברים.
המזכירות תקיים בקרוב דיון בסוגיה והנושא יובא לישיבת המועצה הקרובה.

-הסדר הקיבוצים - נמסר על אי ההתקדמות בהסדר קיבוצי הנדל"ן במשך
שמונת החודשים האחרונים והפעולות הננקטות לזירוז המהלכים. ועדת
המנכ"לים תדון בנושא בסוף חודש אוגוסט.

-מכללה ליזמות בתחום ההייטק - נמסרו פרטים על קידום נושא הקמת מכללה
ליזמות עסקית בקיבוצים.

2 - מכינה קדם צבאית באורנים - תמיכה תנועתית - (בהשתתפות - ביני
תלמי, דני זמיר-אורנים, יעקב קירש, אבישי טבת - מח' הביטחון).

מדרשת אורנים פותחת השנה מכינה קדם צבאית, שתעסוק בטיפוח מנהיגות
בשנת הי"ג (המכינה ע"ש יצחק רבין).
מזכירות הקבה"א הביעה תמיכתה בתכנית המוצעת. עם זאת, לא אישרה את
בקשת התמיכה הכספית במכינה בסך של 50,000 ש"ח.

3 - נוהל החלפת דירקטוריונים בתאגידי הקבה"א
המזכירות אישרה נוהל בחירה והחלפת דירקטוריונים בתאגידי הקבה"א
- צוותא, חבצלת, ג"ח, ספרית הפועלים, דף ירוק, קמ"ע, הנה"ר והנה"ע.

א. יו"ר מועצת המנהלים ייבחר בועדה המכינה ויובא לאישור המועצה.

ב. ועדת כח אדם תמליץ למזכירות הקבה"א על המועמדים לדירקטורים.
המזכירות תבחר המועמדים. הנושא יובא כהודעה למועצה (מועמדים פנימיים
וחיצוניים).
ג. אורך קדנציה - 4 שנים.

4 - איחוד התנועה הקיבוצית - המשך הדיון מ 28.6.98
אבו דיווח על פגישה עם מזכירות הרחבה של התקם בנושא איחוד התנועות.

בפני המזכירות הוצג נייר עבודה לקידום המהלך.
מזכירות הקבה"א סיכמה על הקמת צוות של הקבה"א לקידום תהליך איחוד
התנועות על בסיס נייר העבודה.
הצוות ייפגש עם צוות מזכירות התקם לסיכום המהלך הכולל (כולל לו"ז).
במקביל יוקם צוות לקידום איחוד הפעילויות.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים