מבזק מזכירות - 9.5.99
מבזק מזכירות - 9.5.99מזכירות הקבה"א

9.5.99
. דיווחים1

דו"ח בחירות

ג'ומס מסר על עיקרי ההערכות לקראת הבחירות.אישור הסדר הקיבוצים בועדת הכספים

הסדר הקיבוצים אושר בועדת הכספים של הכנסת ובמועצת מינהל מקרקעי ישראל.
תחילת ביצוע ההסדר בשלושה קיבוצים ראשונים של הקבה"א במהלך חודש יוני

ביצוע ההסדר בשלושה קיבוצים ראשונים של הקבה"א במהלך חודש יוני.פיצוי עבור קיצוץ מיכסת המים

נמסר על החלטת הממשלה בנושא הפיצויים עבור קיצוץ מיכסות המים ב-40%.
משמעות ההחלטה - הוצאת כשני שליש מהקיבוצים מהסדר הפיצוי. סוכם על המשך
המאבק במסגרת המרכז החקלאי.6.6.99.אישור סדר היום למועצה 2

א. חבצלת.

.99ב. סיכום בחירות. כרם שלום3

בהשתתפות:דני פלד,מיכה הרץ,אביבה,בנצי כהנים,אור,יעקב רון, גיורא רץ.

נערך דיון על עתיד קיבוץ כרם שלום, לאור הסדר חובות הקיבוץ שיבוצע בקרוב,

סיום פעולת הועד הממונה והצורך בקבלת החלטה על עתיד הקיבוץ.בסיום הדיון הוחלט:

א. המזכירות מודה לכל מי שעזר ותרם לתהליך השיקום וההבראה של

הקיבוץ: השומר הצעיר, קיבוץ ניר יצחק, קיבוצי האזור והועד הממונה.

ב.רשם האגודות יתבקש להאריך מועד פעולת הועד הממונה עד סוף שנת 1999.

ג. יוקם צוות מטעם מזכירות הקבה"א שיכין חלופות אפשריות להמשך

קיום הקיבוץ והישוב. הצוות יגיש המלצותיו למזכירות תוך 4 חודשים.. קיבוץ המעפיל4


בהשתתפות חברי מזכירות המעפיל - רחל, דגנית, גדי, יואב, אברומק, גלי, איציק,
ארימה. דן אסטריק-רכז אזור.

למזכירות נמסר דו"ח על קיבוץ המעפיל והאפשרויות לגיבוש ההסכמות וכיווני

השינוי העומדים בפני הקיבוץ בחדשים הקרובים.

המזכירות הביעה הערכתה למאמצי ההבראה והתוצאות הכלכליות של הקיבוץ

בשנים האחרונות. נערך דיון מקיף על עתיד הקיבוץ.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים