מבזק מזכירות - 7/3/99
מבזק מזכירות - 7/3/99

מבזק מזכירות הקבה"א

7.3.99

. דיווחים1
737קרקעות - החלטה
נמסר על מגעים שקויימו עם נציגי המינהל ומטה תנועות
ההתיישבות בנושא תיקונים

ומשמעותם לקיבוצים. הטיפול בנושא737אפשריים להחלטה
יימשך.99בחירות

דווח על פעולת מטה הבחירות הקיבוצי במרצ, הפועל מבית
הקבה"א והכולל גם את

קיבוצי התק"ם, המושבים והישובים הקהילתיים.ידידי ג"ח מארה"ב

בסידרתידידי ג"ח מארה"ב מבקרים השבוע בארץ וישתתפו
, ביקורים בשטחים, מפגשים פוליטיים, ימי עיון בגבעהארועים
וכו'.

21.3.99. אישור סדר היום למועצה 3
א. מינויים.
ב. הסדר פיננסי - הסדר הקיבוצים.
ג. חבצלת - דיון על יעדיה.
ד. תכנית העבודה 99 וסיכומי 98.

. הסדר פיננסי - הסדר הקיבוצים4

בהשתתפות אורי סלע ומיכי דרורי.

בפני המזכירות הוצגו עיקרי ההסדר הפיננסי המוצע בהסדר
הקיבוצים, כתחליף

להסדר הקרקעי.

הוצגו עיקרי הנקודות שנותרו במחלוקת בין התנועות, האוצר
והבנקים.

המזכירות אישרה קווי פעולה למו"מ של נציגיה.. חבצלת - דיון על יעדיה5
בהשתתפות אריק הוך, צבי רוזנטל, אריה גילת.
נערך דיון על יעדי הפעולה של חבצלת, מטרותיה וכיווני
עבודתה.

הודגשה עצמאות החברה ומעמדה הארגוני.

בדיון השתתפו כ 12 חברים ובסיומו הוחלט:


א. הדיון על חבצלת ויעדיה יובא למועצה.

ב. המזכירות אישרה את עיקרי היעדים והמטרות של חבצלת,
כפי שהוצגו בפניה, ותפעל להמשך הפעילויות הללו בעתיד:
פעולות חינוך, תרבות, השכלה וכד', תמיכה בפעילות השוה"צ
בארץ, בחו"ל, צוותא, מורשת, ג"ח, מלגות לסטודנטים ואמנים
ועוד.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים