מבזק מזכירות - 3/1/99
מבזק מזכירות - 3/1/99

מזכירות הקבה"א
3.1.99


. דיווחים1

מכללה ליזמות

התקיימה פגישה עם גורמי החוץ המעורבים בנושא, בה נדונו הצעדים הראשונים
לקראת

הקמת המכללה.הסדר הקיבוצים

תוארו תסריטים אפשריים להמשך הסדר הקיבוצים כתוצאה

מהשינויים הפרסונליים במשרד האוצר והקדמת הבחירות. המזכירות עודכנה
בהמלצות

לפעולה שגובשו ע"י הריכוז הכלכלי.הסדר להב ועין שמר
קיבוץ להב, אחרון קיבוצי הפריפריה, וקיבוץ עין שמר, ראשון

קיבוצי הנדל"ן, חתמו על הסדר הקיבוצים בשבועיים האחרונים.צוות אמנה חברתית משותף לתנועה הקיבוצית
התקיים מפגש ראשון של הצוות

לאמנה חברתית המשותף לשלוש התנועות הקיבוציות. נציגי הקבה"א - עליזה
עמיר-זהר,

יניב שגיא וביני תלמי.סיור בעזה

חברי התחום הכלכלי ורכזי האזור סיירו בעזה ונפגשו עם ראשי המערכת

הכלכלית בנושאי שת"פ תעשייתי-מסחרי עתידי. המשך הקשר במסגרת איגוד
התעשיה

הקיבוצית יחד עם התחום הכלכלי בקבה"א.תכנית עבודה

רכזי התחומים יכינו סיכום לשנת העבודה 98 שהסתיימה. הסיכומים יוצגו

במזכירות ובפתיחת המשך הדיון במועצה בנושא תכנית העבודה השנתית ל 99.99בחירות

נמסר לו"ז לבחירות הפנימיות במרצ. בישיבה הבאה ייערך דיון הערכות

בהשתתפות ראשי מרצ.שלמה מרגלית,

רכז התנועה העולמית, חזר למזכירות. שלמה מחליף ברוטציה את דוד דרורי, רכז
השוה"צ.

דוד ימשיך להיות מוזמן לישיבות עפ"י החלטות הועדה המכינה ואישור המועצה.. .תקנון הקיבוץ - הפרק הרדום2
בהשתתפות רחל הלוי וכרמית דורון.המזכירות קיימה דיון רחב במטרות פרוייקט -
שינוי תקנון הקיבוץ, שנמצא

בעבודה כבר שנה וחצי.

ועבר להכרעת הקיבוצים.הסתיים בתקנון הקיבוץ - שינוייםהחלק הראשון -

תקנון המאפשר הפיכת קיבוץ ללא קיבוץ ומציאת פתרונות כתיבתהחלק השני -

:סיכום של העבודה. בעיצומהמשפטיים לשלל הסוגיות המתעוררות, נמצא

הצוות הרחב והצוות המקצועי העוסקים בנושא יסיימו עבודתם עד מחצית 99.

לאחר מכן תוצג העבודה לרשויות המוסמכות ותועבר לעיון הקיבוצים.

במקביל ימשיכו הצוותים העוסקים בנושאים המשלימים של הבטחון האישי את

עבודתם ויגבשו המלצותיהם בנושאי הפנסיה, הבטחון הסוציאלי, אבטחת

זכויות החבר לעת פירוק, אבטחת הדירות וכד'.

צוות הפרוייקטים יתקצב העבודה על הנושאים הללו במסגרת תקציב

הפרוייקטים לשנת 99.
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים