תק"ם: הדיון בנושא ההתיישבות, השלום ורמת הגולן עדיין בעיצומו
תק"ם: הדיון בנושא ההתיישבות, השלום ורמת הגולן עדיין בעיצומו

רמת אפעל, 1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמין

havatak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301507טל:י' באלול התשנ"ט

1999 באוגוסט 22

הודעה לעיתונותהדיון בנושא ההתיישבות, השלום ורמת הגולן עדיין בעיצומו) להמשך הדיון22.8.99המזכירות הרחבה של התק"ם שהתכנסה היום (יום א'
בנושא ההתיישבות, השלום ורמת הגולן, לא סכמה את הדיון והוא יימשך
במפגש נוסף שיתכנס תוך כשבועיים. יש לציין כי לאור רשימת הדוברים הארוכה
וחשיבותו של הדיון הוחלט למצותו עד תום ולאפשר לכל משתתף לומר את
דברו. בישיבה השתתפו נציגי קיבוצים מרמת הגולן וחברי מזכירות מחוז
הקיבוצים במפלגת העבודה.אחת השאלות המרכזיות העולה מהדיונים עד כה היא, אם החלטות המשקפות
את עמדת התנועה בנושא ההתיישבות שלום ורמת הגולן תתקבלנה רק לאחר
דיון בקיבוצים, או שעל המזכירות והמרכז לגבש את עמדתם טרם העברתם
לדיון בקיבוצים.עוד עולה מהדיון כי יש התקרבות בין העמדות, בכך שמתפוגג החשש מפני ניסיון
לטרפד את הסכמי השלום מחד, ומאידך ניתנת חשיבות רבה למפעל
ההתיישבותי ברמת הגולן.

לפרטים:

havatak@inter.net.il 052-2429878 ,03-5301507חוה גבע, דוברת,


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים