תק"ם: הודעה לעתונות בנושא הגולן - 17.8.99
תק"ם: הודעה לעתונות בנושא הגולן - 17.8.99

רמת אפעל, 1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמין

havatak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301507טל:ג' באלול התשנ"ט

1999 באוגוסט 15

הודעה לעיתונותהדיון בנושא רמת הגולן בעיצומו ויימשך בהקדם) אחר הצהרים15.8.99המזכירות הרחבה של התק"ם שהתכנסה היום (יום א'
לגיבוש עמדת התק"ם בנושא רמת הגולן, תמשיך את הדיון בישיבה נוספת
שתזומן בתוך שבוע שבועיים. כמו כן הועלתה הצעה שההחלטה בנושא רמת
הגולן תתקבל רק במרכז התק"ם. בישיבה השתתפו נציגי קיבוצים מרמת הגולן
וחברי מזכירות מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה.על פי תמצית נוסח ההצעה שהגישה המזכירות הפעילה, כל עוד מתקיים משא
ומתן עם סוריה וכל עוד לא אושר הסכם שלום על ידי הכנסת ובמשאל עם,
תפעל התק"ם בעצמה ובשיתוף הציבור בישראל להשפיע בכל דרך דמוקרטית על
ממשלת ישראל להשיג הסכם שלום עם סוריה ללא פינוי גושי ישובים ברמת
הגולן. התנועה תמשיך לחזק את ההתיישבות ברמת הגולן באמצעות תוספת
חברים, תוספת שיכון ותעסוקה, פתרון לבעית החוב הכספי, והשקעות ויזמויות
חדשות במפעלים. כל החלטה שתתקבל לגבי הישובים ברמת הגולן, קשה ככל
שתהייה, תכובד על ידי התנועה וחבריה.לצד קולות שהביעו תמיכה בהצעה, נשמעו דעות הדחות את ההצעה. ראוי לציין
כי הסעיף השנוי ביותר במחלוקת היה זה האומר כי התק"ם תפנה לראש
הממשלה בדרישה לאמץ את העיקרון שלא מפנים גושי ישובים ברמת הגולן וכי
עליו לראות סעיף זה כבסיס עקרי למשא ומתן עם סוריה להשגת הסכם שלום
בין שתי המדינות.יחד עם זאת הסתמנה הסכמה רחבה להמשך פעילות אינטנסיבית, בחיזוק
ההתיישבות ברמת הגולן על פי ההצעה.

לפרטים:

havatak@inter.net.il 052-2429878חוה גבע, דוברת,


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים