תק"ם, הודעה לעיתונות: הכשרת עולים להוראת המדעים - 1.9.99
תק"ם, הודעה לעיתונות: הכשרת עולים להוראת המדעים - 1.9.99

מועצה אזורית עמק הירדן

י"ט באלול התשנ"ט

1999 באוגוסט 31הודעה לעיתונותהכשרת עולים להוראת המדעים

פרויקט חדש לקליטה מקצועית של עולים מחבר העמיםמסלול חדש לקליטת עולים ממדינות חבר העמים, יפתח מחרתיים, יום ה'
, במועצה האזורית עמק הירדן. המסלול הוא תכנית מיוחדת להכשרת2.9.99
עולים להוראת המדעים במכללות בישראל. משתתפי התכנית הם מהנדסים
ומורים בתחומי המדעים, בעלי תואר שני ושלישי שעלו לישראל במסגרת
- פרויקט הקליטה של התנועה הקיבוצית.בית ראשון במולדתפרויקטמטרת התכנית היא להרחיב את סגל ההוראה של המכללות האזוריות עם עולים
בעלי השכלה וניסיון אקדמי ברמה גבוהה אשר יקלטו גם כתושבי האזור בו
יעבדו. המועצה האזורית עמק הירדן נבחרה ליישום ראשוני של הרעיון."מדובר בתכנית הרצה (פיילוט) לשיפור קליטתם המקצועית של עולים, במגמה
לשלבם בפיתוח פרויקטים אזוריים," אומר אמציה ארד, מרכז הקליטה בעמק
הירדן. ארד מוסיף כי הרעיון עלה לאור התפתחותן המואצת של המכללות
האזוריות ומתוך כוונה להרחיב את סגל ההוראה הבכיר בהן, בתושבים מהאזור.משפחות שעלו זה עתה ממדינות חבר27משתתפי התכנית בעמק הירדן הם
העמים. המשפחות יקלטו בקיבוצי עמק הירדן וישתתפו בתכנית הכשרה
מיוחדת. השלב הראשון של התכנית הוא אולפן לעברית שיימשך חמישה
חודשים. בחלקה השני של התכנית, ישתתפו העולים בתכנית הכשרה מקצועית
שתימשך כשנה וחצי. בסיום תקופת ההכשרה ישולבו המשתתפים במכללה
האזורית ויעסקו בהוראה ובפיתוח מרכזי תוכנה בעמק הירדן.

כל המשתתפים עברו תהליכי מיון והכנה עוד בארץ המוצא.שותפים לפרויקט הסוכנות היהודית, משרד הקליטה, משרד החינוך, המועצה
האזורית עמק הירדן ומכללת צמח.בבניין המכללה8.30, בשעה 2.9.99טקס הפתיחה ייערך מחרתיים ,יום ה'
האזורית עמק הירדן.לפרטים:

050-5656478אמציה ארד, מרכז קליטה עמק הירדן,


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים