תק"ם - תקציר ידיעות, 28.7.99
תק"ם - תקציר ידיעות, 28.7.99

03-5347360, פקס: 03-5301507 רמת אפעלטל:1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמין
havatak@inter.net.il29.7.99תק"ם תקציר ידיעות -אפעל - דרבי

במסגרת בדיקת מסלולים לפיתוח אקדמי של סמינר אפעל, התקיים בשבוע שעבר
מפגש בין הנהלת אפעל יד-טבנקין למנהל התכניות של אוניברסיטת דרבי בישראל,
מייק וייזר. כידוע, סמינר אפעל משמש אכסניה לאחת משלוחות אוניברסיטת דרבי
בישראל. במהלך המפגש הוצגו בפני ראשי דרבי בישראל מגוון הפעילות החינוכיות
המתקיימות במתחם אפעל וסוכם על בדיקת אפשרויות לשיתופי פעולה אקדמאים.איחוד - שם לתנועה המאוחדת

מתאמי הפעילות לאיחוד התנועות בתק"ם ובקבה"א, רן כוחן ויוסי בן-שאול, הכריזו
על תחרות, בקרב הציבור, על שם לתנועה החדשה. מי שהצעתו תבחר ייהנה, על פי
בחירתו, ממינוי שנתי על ספרי הוצאת הקיבוץ המאוחד או ספריית הפועלים. מועד
אחרון להגשת ההצעות 31. באוגוסט 1999.חינוך יסודי בקיבוצים

כ- 30 אנשי חינוך בכירים בתנועה הקיבוצית התכנסו לדיון בנושא זהותו של בית
הספר היסודי הקיבוצי. הדיון נערך על-ידי מדור כתות יסוד במחלקת החינוך
המשותפת ונסב סביב מסמך הטיוטה שנכתב על-ידי סדנת המנהלות של בתיה"ס
היסודיים הקיבוציים, המתקיימת זו השנה הרביעית. בעקבות הדיון מגבשת מחלקת
החינוך נייר עמדה למשרד החינוך, להכרה בבית הספר הקיבוצי ובחינוך הקיבוצי
כמערכות חינוך ייחודיות.חדשות תרבות

אל צוות המנחים האזוריים של מטה התרבות הקיבוצית הצטרפה הילה אהוביה
(נצר סירני) שתנחה ותלווה את רכזי התרבות של קיבוצי הדרום. בקרוב אמור
להצטרף לצוות, המנחה הרביעי שילווה את קיבוצי השפלה והמרכז.

פורום הרכזים בתק"ם הקדיש את אחת מישיבותיו האחרונות, למפגש עם אנשי
מטה התרבות הקיבוצית. במהלך המפגש הוצג המבנה החדש של המטה והתקיים דיון
על כיווני שיתוף הפעולה בין המטה ליחידות התק"ם לקידום מקומה של התרבות
בקיבוצים.

מדור מופעים יקיים ב- 11.8.99 מרתון מופעים בתל-אביב. המרתון נערך בשיתוף
פעולה עם תנועת המושבים.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים