תק"ם, תקציר ידיעות 13.7.99
תק"ם, תקציר ידיעות 13.7.99

התנועה
הקיבוצית
המאוחדת03-5347360, פקס: 03-5301507 רמת אפעל, טל:1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמיןכ"ט בתמוז התשנ"ט

13 ביולי 1999אל: מזכיר קיבוץ / חברי מזכירות / עורך עלוןתק"ם תקציר ידיעותמועד לבחירת מזכיר תק"ם

המזכירות הרחבה דנה בישיבתה האחרונה (11.7.99) במועד בחירת מזכיר תק"ם. הדיון נערך
על רקע בקשה של קבוצת חברים להשלים את הליך בחירת מזכיר התק"ם החדש, עוד טרם
התכנסות וועידת איחוד התנועות. המזכירות דחתה את ההחלטה על מועד הבחירות למזכיר
התק"ם, לישיבה נוספת שתקבע בעתיד. בנוסף הוחלט כי המזכירות תבקש ממרכז התק"ם,
המתכנס באוגוסט, סמכות לבצע שינויים קלים בתקנון הבחירות למזכיר התק"ם.קיבוץ נערן - לא יפורק

בתגובה לפרסומים על החלטת רשם האגודות לפרק את קיבוץ נערן הודיע מזכיר התק"ם כי
קיבוץ נערן לא יפורק ואף רשם האגודות לא ציווה על פירוקו, אלא דרש מילוי תנאים
מסוימים בניסיון לפתור סכסוך בין המועצה האזורית לתק"ם.

עוד נאמר בהודעה כי באזור קיימים חילוקי דעות בקשר להמשך ההתיישבות והמועצה
האזורית מבקשת לפרק את הקיבוץ ולהקים יישוב קהילתי. בין הצדדים סוכם על הקמת
יישוב קהילתי בצד הקיבוץ. אך בעוד הקיבוץ ואנשיו ממשיכים לחיות במקום, נכשלה
המועצה האזורית מלהביא תושבים למקום. עכשיו היא דורשת את פירוק הקיבוץ כדי לרשת
את מקומו, אך התק"ם לא ירשה זאת ויאבק בכל דרך חוקית נגד הניסיון לפרק קיבוץ
בישראל.

קיבוץ נערן הוא קיבוץ ללא קשיים כלכליים ומיישב נקודה חשובה ביותר במערך
ההתיישבות הישראלית.איחוד התנועות

צוות היגוי-על לאיחוד התנועות בראשות מזכירי התנועות, הגביר את תדירות פגישותיו,
ולאחרונה הן מתקיימות בתדירות של אחת לשבועיים. רן כוחן, מתאם הפעילות לאיחוד
התנועות מטעם התק"ם, מסר כי בראשית השבוע דן הצוות בשני ניירות עמדה. האחד,
בנושא איחוד המוסדות המשותפים לתק"ם ולהקבה"א - הוצאות הספרים, הקיבוץ הדף
הירוק, סמינר אורנים סמינר הקיבוצים והמכון לייעוץ ארגוני. השני, בנושא הזיקה הרצויה
בין המועצות האזוריות והתנועה החדשה. שני "ניירות העמדה" יעלו לדיון מסכם בישיבה
משותפת, של שתי המזכירויות, שתיערך לקראת סוף יולי. ניירות עמדה אלו מצטרפים
לשורה של סיכומים הנמצאים בתהליכי דיון מתקדמים במזכירויות התנועות. לדברי כוחן
המטרה היא כי עד סוף אוגוסט יכללו הסיכומים הללו ב"ספר האיחוד", אשר יופץ לכל
הקיבוצים. הכוונה היא שהקיבוצים יקיימו דיונים פנימיים ויעבירו את הערותיהם ואת
הסתייגויותיהם ל"ועדת החלטות" שתכנס בסמוך לוועידה.תקשורת ויחסי אנוש - השתלמות מנהלים

משיחות סיכום עם המשתתפים בקורסים של המכון לייעוץ ארגוני, עלתה דרישה לקיים
השתלמות מנהלים בנושא תקשורת ויחסי אנוש. לפיכך מארגן המכון סדרה בת ארבעה
מפגשים (יום בשבוע במשך ארבעה שבועות) שמטרתה פיתוח מיומנויות של מנהלים
בקיבוצים שיאפשרו להם ניהול אנשים בתוך המציאות הסוערת והמורכבת של הקיבוץ
כיום. נושאי המפגשים: שרות איכותי בקיבוץ, יישום טכניקות של משא ומתן, ניהול
קונפליקטים, ניהול במצבי חוסר ודאות. הסדרה מתוכננת להתפתח ביום שלישי הקרוב
.20.7.99חדשות חינוך

בכנס השנתי של מדור הגיל הרך שהתקיים בשבוע שעבר, השתתפו כ- 150 איש, ביניהם
רכזות הגיל הרך, מדריכות אזוריות ובעלי תפקידים בקיבוצים. הכנס עסק בכלים המקצועיים
של מערכת הגיל הרך בקיבוץ ובדיאלוג שבינה לבין הממסד הקיבוצי ובינה לבין ההורים.
בכנס הודגשו ההיבטים החינוכיים והארגוניים והוצגו נתונים כלכליים השוואתיים של
מערכות הגיל הרך בקיבוצים.

כנס נוסף של "חברים מקשיבים" המופעל על ידי מדור הנעורים התנועתי התקיים במעלה
החמישה. בכנס השתתפו כ- 100 מחנכים דתיים וחילוניים שעסקו בשאלה מה תפקידם של
דיני המשפט העברי בקביעת אופיה היהודי דמוקרטי של מדינת ישראל.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים