תק"ם, תקציר ידיעות, 4.8.99
תק"ם, תקציר ידיעות, 4.8.99,03-5301507 רמת אפעל, טל:1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמין

havatak@inter.net.il, דואר אלקטרוני 03-5347360פקס:4.8.99תק"ם תקציר ידיעות -של התק"ם4הועידה ה-

המזכירות הרחבה ממליצה למרכז התק"ם לאשר את הרכב הנשיאות ואת הרכב
, האמורה להתכנס בסוף נובמבר תחילת דצמבר4ועדת החלטות של הוועידה ה-
בבארי. הרכב הנשיאות המוצע: אסתר בר-לב (בארי), אבי לפידות (צרעה) ויאיר
שביט (נען). הרכב ועדת החלטות המוצע: אבי אהרונסון (נתיב הל"ה) צפריר
בן-אור (גבעת חיים איחוד) נגה בוטנסקי (בית השיטה), עודי זהבי (רביד), נתן טל
(שפיים), אהרון ידלין (חצרים), יונה פריטל (מעלה החמישה), מוקי צור (עין גב),
יהודית צמיר (מפלסים), דני רוזוליו (כברי), איתן ברושי (גבת), אחיק בר-לוי (שדה
נחמיה).קרן הון להשבחת שווי מפעלי הקיבוצים

המזכירות הפעילה אשרה שלב ראשון בהצעה של החטיבה הכלכלית להקמת קרן
הון להשבחת שווי מפעלים של קיבוצי התק"ם. מדובר בגיוס של גורם לניהול שלב
ההקמה של הקרן. הרעיון הוא להקים קרן הון שתפעל במתכונת של חברה עסקית
ופעולתה תונחה על בסיס של שיקולי כדאיות ורווח. הקרן תהווה גורם מקשר בין
המפעלים הקיבוצים לסקטור העסקי, כאשר פעילותה תבטיח יצירת אקלים
שיאפשר כניסתם של משקיעים למפעלים קיבוציים תוך שמירה על האינטרסים
של כל הצדדים. במקביל לקרן יוקם מועדון משקיעים שיכלול גופים מוסדיים,
משקיעים פיננסיים וחברות עסקיות מענפים שונים. המועדון ישמש מאגר
משקיעים פוטנציאליים לצורכי גיוס הון. רו"ח ענת בביץ נבחרה לנהל את הקרן.
בביץ כלכלנית ורואת חשבון היתה בתפקידה האחרון מנכ"ל חברת אנליסט
הנפקות בע"מ, חברה העוסקת בחיתום ובנקאות השקעות. המזכירות מינתה את
דובי הלמן, עפר כהן, חוה גל-עוז וניר מאיר כצוות ההיגוי לפרויקט.1998סקר דעת קהל בקיבוצים

המזכירות הרחבה שמעה סקירה מפי שאול שריר על ממצאי הסקר השנתי של
. הסקר נערך ברציפות במשך עשר השנים האחרונות על-ידי1999דעת הקהל -
מיכל פלגי ושאול שריר, מהמכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה. הסקר הרב
שנתי, המתבצע באמצעות מדגם אקראי, מאפשר איתור מגמות בהלך הרוח
הקיבוצי. מממצאי הסקר האחרון עולה, כי נשאר הפער בין התק"ם להקבה"א
בתחום העמדות כלפי השינויים, כאשר בתק"ם יש תמיכה רבה יותר, אך לאורך
השנים הצטמצם הפער בין התנועות. עוד עולה כי נשאר הפער בין קבוצות הגיל,
כאשר הצעירים נוטים לתמוך יותר בתהליכי השינוי בקיבוץ והמחויבות שלהם
מהמרואיינים ציינו כי40%לקיבוץ חלשה יותר. בהתייחס לשנתיים האחרונות, כ-
ציינו30%לפי תחושתם חלה הרעה במצב הכלכלי והחברתי של קיבוצם. קרוב ל-
, ציין שלא חל כל שינוי.30%שחל שיפור במצב הכלכלי של קיבוצם והשאר, כ-
מרואיינים)1000 (מתוך כ- 90%בתשובה לשאלות בנושאים מדיניים נמצא כי כ-
בכל תנועה50%מסכימים שתוקם מדינה פלשתינאית לצד מדינת ישראל, אך כ-
(תק"ם, קבה"א) לא מסכימים שהבירה הפלשתינאית תהיה בתחום מרחב ירושלים.

מהמרואיינים בשתי התנועות תומכים בוויתור על63%בנושא עתיד רמת הגולן כ-
חלק מהרמה תמורת שלום מלא. עוד רק שליש בקבה"א ורבע בתק"ם תומכים
בירידה מן הגולן תמורת שלום מלא.


את הסקר אפשר לקרא גם באתר - לחצו כאן לכניסהשרות לאומי לבנות שצה"ל פוטר משירות

במטרה לתת מענה לבנות שצה"ל החליט לפטור משרות, פועלת מחלקת הביטחון
הקיבוצית עם עמותת "שולמית" - עמותה חילונית לשרות לאומי של בנות. מדובר
בבוגרות י"ב, שצה"ל החליט לפטור משרות, ויכולות להתנדב לשרות לאומי
במסגרת "שלומית". הבנות המחליטות ללכת במסלול זה, נדרשות להתנדב לפחות
לשנה והן מועסקות בפעילויות קהילתיות בתחומים שונים - עזרה לקשישים,
פעילות עם נוער במתנ"סים, שירות במד"א (מגן דוד אדום) וכו'. בנות שהתנדבו
לשרות לאומי במסגרת "שלומית" ושרתו לפחות שנה נהנות מזכויות המוענקות
לחיילות משוחררות ששרתו אותו פרק זמן. מרכזת מדור חיילות במחלקת
הביטחון הקיבוצית, מיה בן-יעקב, רואה בשרות הצבאי לבנות ערך עליון. עם זאת,
היא ממליצה לבנות, שנבצר מהן לשרת בצבא או להתנדב לצבא, להתנדב
ל"שלומית"."תפנית" ומכון לייעוץ ארגוני - שיתוף פעולה

שיתוף פעולה אקדמי בין המכון לייעוץ ארגוני חברתי לבין "תפנית" - בית הספר
למנהלים של האוניברסיטה הפתוחה, הוא החידוש המרכזי בהערכות המכון לשנת
הלימודים הקרובה תש"ס. המכון, הרואה את ייעודו המרכזי בייעוץ ובהדרכה
להנעת תהליכי התחדשות וצמיחה בקיבוצים, בחר לחבור עם מוסד אקדמי מוכר,
במטרה להעניק למשתתפי הקורסים תעודות המוכרות גם בשוק העבודה הכללי.
המכון מציע לממלאי תפקידים ולמנהלים בקיבוצים, מערך הדרכה וקורסים
הממוקדים בצרכים של בעל התפקיד ומכסים את קשת הפעילות הארגונית
ניהולית של הקיבוץ המשתנה. מערך ההדרכה מכוון לסייע למנהל הקיבוצי למלא
את תפקידו בהצלחה. תפיסת ההדרכה מבוססת על קבוצות עמיתים, בהן
משלבים לימוד תיאורטי של תיאוריות ניהוליות ארגוניות תוך תרגולן בעשייה יום
8 קורסים וקבוצות עמיתים, מתוכם 14יומית. תכנית הלימוד לשנת תש"ס כוללת
קורסים המתבצעים בחסות "תפנית". הנהלת המכון נמצאת בשלבים מתקדמים
של פעילות, לקבל הכרה וגמול השתלמות בקורסים הנערכים עם "תפנית".חדשות אינטרנט

כזכור אשרה מזכירות התק"ם הקמת אתר אינטרנט משותף עם הקיבוץ הארצי -
אתר הקיבוצים. מטרת האתר היא לשמש כ"קניון מידע של הקיבוצים" לחברים
ולבעלי תפקידים. האתר מתעדכן מידי יום ביומו. החידושים האחרונים באתר:
תקציר מאמרים של "מפנה" - רבעון רעיוני בהוצאת יד טבנקין ויד יערי; "לקסיקון
הקיבוץ" - ספר העזר הבסיסי למידע ראשוני על הקיבוץ והתנועה הקיבוצית;
קבוצות דיון בנושאים מגוונים - נדל"ן, צעירים, עבודה ותמחור, פנאי, חינוך ועוד;
עדכוני המרכז החקלאי בנושא מים. בימים הקרובים יפתחו באתר מאגרים
נוספים: האחד, מאגר מידע על הקיבוצים הכולל מידע כללי על כל קיבוץ, והשני
www.kba.org.il :מאגר תקנונים. כתבת האתרשנתון התנועה הקיבוצית

- שנתון התנועה הקיבוצית החדש בעריכתהתנועה הקיבוצית מידע ומספרים
אברהם פווין ובהוצאת יד טבנקין, יצא לאור. השנתון מרכז נתונים דמוגרפיים
. בשנתון נתונים על כלל האוכלוסייה הקיבוצית,1997וכלכליים המעודכנים לסוף
על עבודת חברי הקיבוץ, על המשק הקיבוצי, על התעשייה והחקלאות ומצבן, וכן
נתונים דמוגרפיים של שלוש התנועות - התק"ם, הקבה"א והקיבוץ הדתי. השנה
לראשונה כולל השנתון שני פרקים חדשים. האחד עוסק במגמות הכלכליות

. פרק זה מבוסס על נתוני התק"ם ומתבסס על1996 - 1991בקיבוצים בין השנים
ההנחה כי המגמות העולות בו מאפיינות ומשקפות את המתרחש בכלל התנועה
הקיבוצית. הפרק השני סוקר את השינויים שהתרחשו בקיבוצים בעשור האחרון.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים