200 משפחות עולות החודש לישראל במסגרת פרויקט בית ראשון במולדת
200 משפחות עולות החודש לישראל במסגרת פרויקט בית ראשון במולדת

רמת אפעל, 1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמין

havatak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301507טל:


י"א באלול התשנ"ט

1999 באוגוסט 23הודעה לעיתונותמשפחות עולות החודש לישראל במסגרת פרויקט200
וסן עלייה במספר המשפחות ממוסקבה בית ראשון במולדת
פטרסבורגמשפחות ממדינות חבר העמים ייקלטו במהלך החודש הקרוב, במסגרת200
. מדוברבית ראשון במולדתפרויקט הקליטה של התנועה הקיבוצית -
בעלות השכלה אקדמאית, בהם רופאים,35 - 25במשפחות צעירות בגילאי
מהנדסים אנשי מחשבים ואנשי אלקטרוניקה. כל המשפחות עולות לישראל
.24.8.99במסגרת קליטה קבוצתית אזורית. קבוצה ראשונה נוחתת מחר יום ג'מודל הקליטה הקבוצתי מתבסס על גיבוש גרעינים בארץ המוצא וקליטתם
,45 - 25 משפחות בגילאי 20 - 15בישראל באזור מוגדר מראש. גרעין כולל כ
בעלות השכלה אקדמית גבוהה, שעברו הכנה והדרכה במשך כחצי שנה בטרם
עלייתם ארצה. הגרעין עולה לישראל כקבוצה ונקלט ביישובים קיבוציים, באזור
מוגדר מראש. במהלך תקופת ההכנה בארץ המוצא מושם דגש על הכרות עם
ישראל, הרעיון הקיבוצי, האזור והקיבוצים הקולטים. החל מהשנה המודל
מיושם גם במושבים.משפחות מגיעות80 משפחות עולות מרוסיה, ו- 120 משפחות 200מתוך ה-
באוגוסט31 ל- 24מאוקראינה. המשפחות מרוסיה תגענה לישראל בין ה-
והמשפחות מאוקראינה תגענה במחצית השנייה של חודש ספטמבר. לראשונה
מזה חמש שנים שחל גידול במספר העולים המגיעים מערים מרכזיות. כאשר
אחת מהקבוצות עולה ממוסקבה ושנייה מסן פטרסבורג.משפחות במושב הודיה באזור16עם יישום המודל במושבים, ייקלט גרעין של
אשקלון. מדובר במושב שמעורב בקליטת עולים מחבר העמים כבר מספר
שנים, אולם לראשונה קולט המושב בקליטה קבוצתית אזורית. חברי המושב
יאמצו את המשפחות ויופעל בו אולפן לעברית.מן הראוי לציין כי לרוב המשפחות עבר עשיר בקשר עם ישראל, שכן השנה
מציינים עשור לפעילות במדינות חבר העמים. לפיכך, רובן השתתפו בצעירותן
במחנות קיץ וסמינרים של מפעלי הסוכנות ואפילו ביקרו בישראל. הגעתן של
המשפחות מבטא יותר מתמיד את האכזבה מהמצב הכלכלי הקשה ומגילויי
האנטישמיות שצצו לאחרונה. אלה הביאו את הדור הצעיר להכרה שצריך לעלות
לישראל.

לפרטים:

052-2755322 03-5280052יורם זיו, מרכז בית ראשון במולדת


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים