עשור לבית ראשון במולדת - מפעל הקליטה של התנועה הקיבוצית - 8.12.99
עשור לבית ראשון במולדת - מפעל הקליטה של התנועה הקיבוצית - 8.12.99

רמת אפעל, 1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמין

havatak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301507טל:8.12.99הודעה לעיתונותעשור לבית ראשון במולדת - מפעל הקליטה של התנועה הקיבוצית- מפעל הקליטה של התנועה הקיבוצית,בית ראשון במולדתכנס העשור של
, בגן שמואל.9.12.99בהשתתפות בוגרי המפעל, יתקיים השבוע , יום ה'

הכנס במעמד יו"ר הסוכנות היהודית, סגנית שרת הקליטה ומזכירי התנועות
הקיבוציות., עם גלי העלייה הגדולים ממדינות1989 החל בסוף בית ראשון במולדתמפעל
חבר העמים. מטרתו היתה קליטה ראשונית אינטנסיבית ואינטגרטיבית של
משפחות העולים דרך הקיבוץ. מודל הקליטה אופיין בנחיתה רכה תוך לימוד
עברית, הכנת העולים לקליטה בעבודה, קליטת הילדים במערכת החינוך ושילובם
של העולים בחיי הקהילה.1997, נערך בשנת 2000במסגרת תכנית עידוד עליה של הסוכנות היהודית, עליה
שינוי במודל הקליטה. החידוש היה איתור, מיון והכנת המשפחות כבר בארץ
המוצא, כאשר המאפיין המרכזי של המשפחות הנבחרות הוא השכלה אקדמאית
טכנית גבוהה. מאפיין נוסף של התכנית הוא גיבוש המשפחות בגרעינים
המיועדים ליישוב מוגדר מראש.

משפחות.600במסגרת מסלול זה עלו לישראל כ-ועד היום במפעל1990 משפחות) השתתפו מאז 6,500 נפש (כ- 25,000מעל ל-
משפחות נקלטו לחברות450. מתוכם כ- בית ראשון במולדתהקליטה של
בקיבוצים.

420 היא 2000 משפחות והתחזית לשנת 380השנה משתתפים בפרויקט כ-
משפחות.הוא תכנית תלם - תכנית תעסוקה,בית ראשון במולדתפרויקט נוסף של
לימודים ומגורים לצעירים אתיופים בוגרי צבא. התכנית החלה לפני כשנה והיא
מאפשרת לצעירים להכין עצמם ללימודים גבוהים וללימודים מקצועיים תוך
עבודה ומגורים בקיבוצים.

צעירים.80כיום משתתפים בתכנית כ-בין9.12.99המפגש יתקיים ביום חמישי, ל' כסלו תש"ס,
באולם המופעים בגן שמואל.16.00 - 13.00השעות

לפרטים:

052-2755322 ,03-5280068יורם זיו, מרכז בית ראשון במולדת,

052-2429898 ,03-5301507חוה גבע, דוברת התק"ם,


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים