תגובת מזכיר התק"ם לדברי ראש מטה הסדר הקיבוצים בנושא השינויים המבניים בקיבוצים - 8.12.99
תגובת מזכיר התק"ם לדברי ראש מטה הסדר הקיבוצים בנושא השינויים המבניים בקיבוצים - 8.12.99

רמת אפעל, 1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמין

havatak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301507טל:כ"ג בכסלו התש"ס

1999 בדצמבר 2

הודעה לעיתונות - תגובהתגובת מזכיר התק"ם לדברי ראש מטה הסדר הקיבוצים
בנושא השינויים המבניים בקיבוציםבתגובה לדברי אריאל הלפרין על השינויים המבניים הדרושים בקיבוצים, אומר
מזכיר התק"ם, דובי הלמן, כי דברי הלפרין מייצגים את הזרם בקיבוצים המאמין
כי הפתרון היחיד הוא חיסול הערכים הקיבוציים על ידי הפרטה, ירושה וזכות
קניינית.

בתוך התנועה הקיבוצית מתנהל דיון נוקב בשאלה, כאשר הזרם השני חושב שרק
דבקות בערכי היסוד של הקיבוץ יאפשרו את צמיחת הקיבוץ ושגשוגו וכך ימנעו
את הפיכת הקיבוצים לישובים קהילתיים חסרי כל ייחוד.

לדעת הלמן, אסור ללכת שבי אחר הצהרותיו של הלפרין המייצגות רק דרך אחת
מבין שתי דרכים אפשריות.

לפרטים:

052-2448637דובי הלמן, מזכיר התק"ם,

052-2429878חוה גבע, דוברת התק"ם,


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים