סיכום ישיבה מזכירות קבה"א ותק"ם - 22.11.99
סיכום ישיבה מזכירות קבה"א ותק"ם - 22.11.99

מזכירותmaz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר21.11.99מזכירות משותפת הקבה"א והתק"ם

סיכומים :לקראת ועידת התנועות .1

יהודה מרלא ואבו וילן דיווחו על ההכנות לקראת ועידת הקבה"א שתערך
במגן ב- 25.11.99.

רן כוחן ודובי הלמן דווחו על ההכנות לקראת ועידת התקם שתערך בבארי
באותו יום.כמו כן נמסר מידע על הארוע המשותף של שתי התנועות באולם המועצה
האיזורית אשכול, בהשתתפות ראש הממשלה ואישי ציבור ..דיווח שוטף מצוותי ההכנה .2אברי דביר, עופר כהן, רבקה יקיר ומוטל בוגומולסקי דווחו על מצב הדברים
בנושאי תקציבי התנועה לשנת 2000, איחוד אפשרי של הנהלות החשבונות,
גובה מס החבר, בית התנועות ותקני כח אדם.

דובי הלמן מסר על המלצת צוות ההיגוי בדבר קיצוץ 10% בתקני כוח האדם
ותמיכה בדרישה לייצוג במוסדות הרחבים של התנועה המשותפת של כ-40%
לכל אחד משני המינים שתועלה בועידות.

21.11.99סיכום ישיבת מזכירות הקבה"אפרוטוקול .1סיכומים :

.31.10.99 אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות מיום: דווחים .2ועידת תנובה

נמסר על ההבנות שהושגו עם ראשי תנובה לפני הועידה, ועל
פיהן, תוצאות שיוך הנכסים יוצגו בפני מועצת תנובה ותתאפשר
התאגדות יצרני החלב. בכך הושגה תמיכה כללית בהצעות הועדה
המכינה בועידה שנערכה ביגור בשבוע שעבר.קרקעות

אבו וילן מסר על פגישת מטה תנועות ההתישבות בנושא ההצעות
שיוגשו לממשלה לקראת הדיון על עיגון זכויות החקלאים בקרקע.
נערכו חילופי דברים והתיעצויות בעקבות הדיווח.הסדר הקיבוצים

נמסר על חתימת ההסדר ע"י קיבוץ המעפיל וקיבוץ שמרתכנס פעילים פוליטים

דווח על כנס הפעילים הפוליטיים שנערך בתל-אביב, בהשתתפות
השר יוסי ביילין, ועל התארגנות המחלקה הרעיונית פוליטית
למפקד חברי מרצ בקבה"א ובתקם.

. ועדה לקביעת נוהלי התמודדות למזכיר הקבה"א בעתיד .3נערך דיון על ההצעה להקמת צוות לקביעת נוהל הבחירה של
מזכיר הקבה"א בעתיד. סוכם לחזור לדיון בנושא לאחר גמר
. 31.1.2000הבחירות למזכיר התקם ב-

לבדיקה - אפשרות הקמת צוות משותף..לקראת הועידה - הצעת המזכירות .4מזכירות הקבה"א אשרה את הצעת ההחלטה הבאה מטעמה לועידת
במגן.25.11.99הקבה"א ב-

א. הקבה"א מחליט על איחוד התנועה הקיבוצית בין הקבה"א
והתקם.

ב. מועד כינוס ועידת היסוד של התנועה המשותפת ותחילת
פעולתה יקבעו במהלך החודשים

הבאים ע"י מזכירויות שתי התנועות.

ג. מהלכי ההכנה ועבודת צוותי המשנה ימשכו מתוך מגמה לסיימם
.2000עד פברוארהמזכירות רשמה לפניה את הצעת צוות הועידה להרכב ועדות
הועידה:נשיאות הועידה :

עליזה עמיר, יו"ר (ברעם)

מיכל וינברג (מסילות)

אריה גילת (חצור)

דני וילר (מגן)

סיגל מורן (שומריה)ועדת ניסוח :

עו"ד יעקב מזרחי (קובוש), (זיקים)

מיכל פלגי (ניר דוד)

יוסי בן שאול (מעברות)

עידית חגי (עין השופט)

עמירם אפרתי (דן)רשם : אבו וילן

מזכיר הקבה"א
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים