הודעה לעיתונות: חיבור יישובי הפריפריה לכבלים בתוך שנה - 18.11.99
הודעה לעיתונות: חיבור יישובי הפריפריה לכבלים בתוך שנה - 18.11.99

מ ש ק י

התק"ם הקיבוצים

אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
רח' תובל 5 תל-אביב 67897, טל: 03-6233555, פקס: 03-6233600ט' בכסלו התש"ס

18 בנובמבר 1999


הודעה לעיתונותחיבור יישובי הפריפריה לכבלים בתוך שנה

תנאי לאישור מיזוג חברות הכבלים

בתוך שנה יחוברו כל יישובי הפריפריה לתשתית הכבלים, כתנאי לאישור
המיזוג בין חברות הכבלים ולמכירת שירותים נוספים לציבור כמו
אינטרנט, טלפוניה ואחרים.

הנס"רלראשי חברת בנימין בן אליעזרכך מסר שר התקשורת,
הפועלת במסגרת משקיהקיבוצית - חברת התקשורת של הקיבוצים
הקיבוצים, בפגישה שהתקיימה אמש בלשכתו.

השר הדגיש כי עד סוף חודש זה, חייבות חברות הכבלים להגיש למשרד
התקשורת את תוכנית העבודה שלהן, לחיבור הישובים בתוך שנה.בנוסף ציין השר בפגישה כי הוא יוזם שינוי בחוק הבזק במסגרת חוק
ההסדרים שיאפשר למשרד התקשורת להפעיל סנקציות כלפי כל חברת
תקשורת שלא תעמוד בתנאי ההתחייבות, בכללם חיבור הפריפריה., אומר כי כ- 80% מבתי הקיבוציתהנס"רבועז שני, מנהל חברת
האב ביישובי הפריפריה אינם מחוברים לכבלים. מדובר בלמעלה מ- 450
יישובים- קיבוצים, מושבים, יישובים ערביים ויישובים קהילתיים. שני
מאמין כי יישום ההחלטה יבטיח את חיבור הפריפריה לכבלים.

שני מציין כי השר הביע תמיכה ברעיון שחברת הנס"ר הקיבוצית תהיה
ספק מרכזי לשירותי תקשורת מתקדמים ליישובי הפריפריה., ומנהל חברת הנס"ר הקיבוצית,מנכ"ל משקי הקיבוצים, משה מרום
בועז שני מסרו כי לאחרונה נחתם חוזה ראשון בין חברת הכבלים מת"ב
לבין משקי הקיבוצים וחברת הנס"ר הקיבוצית, לחיבור הקיבוצים לרשת
הכבלים. מרום ושני מוסיפים כי בימים אלה מתקיימים דיונים עם מספר
חברות (ערוצי זהב, תבל, YES ו- D.B.S) לחיבור הקיבוצים לכבלים., ייצג את הקיבוצים בפגישה.עו"ד חגי מירום שפעל בנושא בכנסת
עוד השתתפו בפגישה מנהל חברת הנס"ר הקיבוצית, בועז שני, ומרכז
פרויקט האינטרנט במשקי הקיבוצים, שלומי גרבר.
לפרטים:

,03-6233602 הקיבוצית, הנס"רבועז שני, מנהל חברת
052-2954510


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים