מבזק מזכירות הקבה"א - 4.11.99
מבזק מזכירות הקבה"א - 4.11.99

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירות

maz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י7.11.99מזכירות הקבה"א31.10.99 מישיבת המזכירות הקודמת -אושר פרוטוקול .1דיווחים .2עצרת הזכרון ליצחק רבין

המזכירות הביעה הערכתה לחמי סל על אירגון והפקת עצרת הזכרון בכיכר רבין.ועידת איחוד התנועות

נמסרו פרטים על פגישת צוותי האיחוד משתי התנועות וההתארגנות לפעולות

בקיבוצים עד לועידה - הרצאות, הופעת הצוות הצעיר וכו.תנובה

נמסר דיווח על פגישת רכזי המשק בנושא תנובה בשבוע שעבר. המזכירות

מתנגדת לשינויי התקנון בנושא בחירת מנכ"ל תנובה ומציעה לשמור על הנוהל

הקיים של בחירות במועצת תנובה.פגישה עם מנכ"ל האוצר

אברי דביר ואבו וילן דיווחו על פגישתם עם מנכ"ל האוצר בנושאי הסדרי הקיבוץ

הארצי.מזכיר הקיבוץ הארצי.3
סיכום בחירות בהשתתפות אורי סלע יו"ר ועדת הבחירות.

המזכירות ברכה את גברי ברגיל לרגל היבחרו למזכיר הקיבוץ הארצי. המזכירות

והדרך הדמוקרטית שבה התנהל יום53%ציינה לשבח את אחוז ההצבעה

הבחירות.

דיון על הקמת צוות שיגבש המלצות לעתיד בנושא אופן בחירת מזכיר התנועה

ונוהלי ההתמודדות יערך באחת הישיבות הקרובות.

גברי ברגיל חוזר לארה"ב כדי להכניס את מחליפו לעבודה. כניסתו המלאה

.2000לתפקיד מזכיר הקבה"א תהייה בראשית ינוארקרקעות.4
בהשתתפות אורי סלע, קובוש מזרחי, ענת מאור, אריה גצלר

נערך דיון על יעדי המאבק של מטה תנועות ההתישבות לעיגון זכויות החקלאים

בקרקע.

נבדקו כיווני פעולה אפשריים, עם כינונה של הממשלה החדשה.

נעשתה הערכת מצב מקיפה ובסיכומה הוחלט:

א. המזכירות ממליצה למקד את המאבק בשאלת עיגון הזכויות.

ב. הקבה"א תומך בהעמדת משאבים לצורך גיבוש תשתית עובדתית מסייעת

למטה והקמת מערך תקשורתי ציבורי מתאים לניהול המאבק.

ג. המשך הפעולה המשותפת במסגרת המטה של תנועות ההתישבות.קיבוץ עמיר.5
בהשתתפות נציגי הקיבוץ - טל ישראלי - מזכיר, שמואל אביעזר-רכז
משק, אדולפו לויט - רכז משאבי אנוש, יונתן עצמון וצוקי דויטש -
רכזי האיזור

נמסרה סקירה מקיפה מפי נציגי הקיבוץ על תוכנית ההבראה שגובשה ע"י ישראל
90% שיחות קיבוץ ואושרה ברוב של למעלה מ-12עוז, הועלתה לדיון ב-
מהחברים.77%מהמצביעים ו-

סוכם כי הקבה"א ילווה את קיבוץ עמיר בתהליך השינוי. הרכזים ישתלבו
במוסדות הקהילה והמשק. ננסה במשותף להפיק לקחים מהמודל המוצע.רשם: אבשלום (אבו) וילן


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים