מבזק מזכירות הקבה"א - 31.10.99
מבזק מזכירות הקבה"א - 31.10.99

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

maz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י31.10.99מזכירות הקבה"אדיווחיםא. לקראת הועידה

3 במגן, נערכו 25.1199יהודה מרלא מסר על ההכנות לועידת הקבה"א ב-.
קיבוצים. סרט וידאו, מיצג50כנסים איזוריים בהשתתפות נציגים מ-
סטודנטים, מרצים וכו. יופיעו בקיבוצים לדיונים בנושא איחוד התנועות.ב. התמודדות למזכיר הקבה"א

נמסרו פרטים על לוחות הזמנים , התקציבים ואירגון יום הבחירות למזכיר
. המזכירות קראה לחברי הקיבוצים להשתתף5.11.99הקבה"א שיחול ב-
בהכרעה ובבחירות.ג. יו"ר מטה הסדר הקיבוצים

נמסרה אינפורמציה על המגעים לבחירת יו"ר מטה הסדר הקיבוצים במקום דר'
אריאל הלפרין המסיים את תפקידו.ד. מטה המאבק - חקלאות

נמסרו פרטים על ההבנות שהושגו בין משרדי החקלאות והאוצר בשורת
נושאים. ועל ההכנות למאבק פרלמנטרי וחוץ פרלמנטרי בנושאים השנויים
במחלוקת: מחירי המים, פיתוח מקורות מים ועוד.ה. פגישה עם שר האוצר

אבו וילן ואברי דביר דיווחו על פגישת מזכירי התנועות עם שר האוצר בנושאי
התקציב, הקרקעות, הסדר הקיבוצים ושונות.כללי התמודדות על תפקידים פוליטיים בקבה"א

בפני המזכירות הוצג נייר עמדה של הצוות לבחינת כללי התמודדות על
תפקידים פוליטיים בקבה"א.

המזכירות אימצה את הכללים שהציע הצוות ועיקרם - קביעת נוהלי התמודדות
ואופן השימוש במשאבים הציבוריים התנועתיים.נושאים כלכליים

א. הסדרי הקיבוצים - נמסר מידע על אופן ביצוע ההסדר בקיבוצי הנדל"ן. עד
קיבוצים. קיימות בעיות קשות בקידום40 קיבוצים. נשארו 10עתה בוצעו כ-
הנושא עקב אי טיפול בהשגות הקרקעיות שהגישו הקיבוצים וסחבת מצד
הבנקים.ב. עיגון זכויות החקלאים בקרקע:

נמסר מידע על מגעים עם גורמים ממשלתיים ואחרים בנסיון להגיע לפתרון
כולל בנושא עיגון זכויות החקלאים בקרקע.ג. ועידת תנובה:

בהתשתתפת אריק הוך, אורי סלע, אליעזר בן צבי,

ואופן17.11.99נערך דיון מקיף על הצעות ההחלטה שיעולו בועידת תנובה ב-
התיחסות הקיבוצים אליהם.

בפני המזכירות הוצגו מספר אלטרנטיבות לפעולה.

סוכם על המשך מו"מ עם הנהלת תנובה, על בסיס הצעת פשרה שהועלתה
בפגישה מזכירי התנועות וראשי תנובה.

המזכירות לא קיבלה את הנוסח המוצע ודרשה להכניס מספר שינויים בהתאם
להחלטות התנועתיות הקודמות. כמו כן סוכם על לקיחת יעוץ משפטי לנושא.בהשתתפות יונההחינוך הפנימייתי - השתתפות במכרז משרד החינוך,
פריטל.

יונה פריטל, מחלקת החינוך המשותפת הציגה הצעה להשתתפות במכרז על
החינוך הפנימייתי, בשיתוף חברה פרטית.

המזכירות אישרה את כיוון הפעולה המוצע. (כפוף להעברת מלוא המידע
למחלקה המשפטית ולגזברות). במידת הצורך ייערך דיון נוסף.מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים